Euroopa Vesinikunädal 2021

Euroopa Vesinikunädal toimub 29 November kuni 03 Detsember 2021.

Osalemiseks vajalik: Registreerimine.

Eesti osavõtt kasvab jõudsalt.

Esmaspäev 29.11 Hydrogen Forum

Eesti on vesinikumajanduse käivitamiseks valmis, seda näitab selgelt asutuste ja organisatsioonide suur osavõtt aasta tähtsamalt Vesinikuürituselt. Momentumi ära kasutamiseks peame järgmised sammud käivitama kohe, meil on eeliseid mida suured ja aeglased kunagi kasutada ei saa, olenemata rahakoti suurusest.

Clean Hydrogen Partnership väljakuulutamine, mille juhatab sisse Euroopa komisjoni president Ursula Von der Leyen. Koostöös Puhta Vesiniku Liiduga, Clean Hydrogen Partnership saab olema põhiline instrument Euroopa Vesinikustrateegia elluviimiseks, saavutamaks EU Green Deal eesmärke.
Aasta säravaimate 😉 vesiniku edulugude auhinnagaala. Jätkuvalt leiate pildilt ka Eesti kütuseelemenditootja. Auhindade üleandmistseremoonia 19:15-20:00
Päevakava.

Teisipäev 30.11 Teadus ja Innovatsioon

Teadlased jagavad oma värskemaid saavutusi innovatiivsete lahenduste otsimisel ja laborist masstootmisele viimisel taskukohalise hinnaga vesinikutehnoloogiate tootmiseks, vesiniku salvestamiseks ja kasutamiseks.
SESSION 1: Teadmiste ja oskuste rajamine Vesinikumajanduse jaoks
SESSION 2: Taastuvvesiniku tootmine, jaotamine ja salvestamine
SESSION 3: Vesiniku kasutamine erinevates sektorites
Päevakava.

😎 Samal päeval – Hydrogen Alliance Forum

Puhta Vesiniku Liidu liikmetele (kutsetega liidu liikmetele) toimub tegus päev, kus teemaks hetkel käimas vesinikuprojektide tutvustus ja mis plaanis järgmiseks. Samuti vaatame otsa turutõketele ja pakume välja lahendusi kuidas vesinikuprojekte rahastada.
Foorumiga liitumine.

Kolmapäev 01.12 – Euroopa Vesiniku Strateegia

Räägime lahti plaani kuidas realiseerida 40 GW elekrolüüserite eesmärgi aastaks 2030.
Samuti kuidas ellu viia ambitsioonikas alternatiivkütuste taristu infrastruktuur ja mis on takistused nende eesmärkide elluviimisel sh. tehnilised, administratiivsed ja poliitilised.
Päeva esimeses pooles pühendume sadamatele.

Kadri Simson tervitab Vesinikunädalast osavõtjaid

Sõnavõtuga kell 13:00 esineb Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.
SESSION 1: Elektrolüüserid masskasutusse
SESSION 2: Sadamad kui võtmeroll vesinikumajanduses nii Euroopa kui ka maailma kontekstis
SESSION 3: Raskesõidukite dekarboniseerimine
SESSION 4: Vesiniku standardite loomine
Päevakava.

Neljapäev ja Reede 02/03.12

Kahe päeva jooksul anname ülevaate FCH JU rohkem kui 60 kütuseelemendi ja vesinikuprojektist.
Päevakavad.

12:00 – 13:20Tööstuslikud elektrolüüserid:
HyBalance 
Demo4Grid
Haeolus 
Djewels
Transpordivahendid ja Tanklad:
H2ME / H2ME 2 
ZEFER
JIVE / JIVE 2 / MEHRLIN
Corridor H2 Occitanie
14:00 – 15:20Tööstuslikud elektrolüüserid:
MultiPLHY
GrInHy2.0  
Testing Protocols for Electrolysers
Scaling-up Electrolysers
Transport suures mahus:
H2Haul – Veokid
FLHYSAFE – Lennukid
ShipFC – Laevad
H2SHIPS – Laevad
15:30 – 16:50Järgmise põlvkonna elektrolüüserid:
ANIONE 
CHANNEL 
NEWELY
SWITCH
Raskeveokite komponendid:
COSMHYC / COSMHYC XL 
TAHYA
INN-BALANCE 
DIGIMAN 
17:00 – 18:20Vesiniku jaotamine ja salvestus:
HyCARE 
HySTOC 
HIGGS 
HyGrid 
Vesinikuorud:
BIG HIT 
HEAVENN 
GREEN HYSLAND 
MULTICIT’HY 
10:30 – 11:50Standardid ja ohutus:
European Hydrogen Safety Panel (EHSP
HyTunnel-CS 
PRESLHY 
THyGA 
Vesinik elektriks ja soojuseks:
PACE 
RoRePower
CH2P 
REMOTE
12:00 – 13:20Teadmised ja koolitus:
FCHgo
HyResponder
NET-Tools
TEACHy
Statsionaarsed Kütuseelemendid:
NewSOC 
EMPOWER 
MAMA-MEA 
OxiGEN 
15:00 – 16:20Vesinikuturu tekitamine:
Project Development Assistance
Fuel Cells and Hydrogen Observatory
Mission Innovation Hydrogen Valley Platform
CertifHy 
Uued vesinikutootmisseadmed:
BIOROBURplus 
PECSYS 
HYDROSOL beyond 
112CO2 

Vesinikupäev 2021

Viies vesinikupäev Chemicumis

Kas vesinik on puuduv lüli teel süsinikuvaba majanduse poole?

Hyundai Nexo nüüd ka Eestis. Tule kae oma silmaga.

15. Oktoober Tartu, Keemia Instituut.

Päevakava

12.00-12.10 Päeva avamine: rektor Prof Toomas Asser, Tartu Ülikool; Mr Timo Suslov, Riigikogu
12.10-12.40 Prof Enn Lust, Tartu Ülikool, “Hydrogen Technologies at 2021
12.40-13.00 PhD Rasmus Palm, Royal Institute of Technology KTH, ”Hydrogen Storage Methods
13.00-13.20 Mr Herkko Plit, P2X Solutions, “Finland`s First 20 MW green hydrogen production plant
13.20-13.40 Mr Matti Malkamäki, Aurelia Turbines, “Both2nia initiative
13.40-14.00 Mr Hando Sutter, Eesti Energia, “Estonian Energy H2 Projects
14:00-14:20 Ms Liis Kasemets, Ministry of the Environment, “Eesti võimalused

Lõunapaus 14:20-15:00

II teemaplokk

15.00-15.20 PhD Rainer Küngas, Stargate Hydrogen, ”Development of Alcaline Electrolysers
15.20-15.40 Mr Marek Alliksoo, SKYCORP, “Hydrogren as Fuel for Aircrafts
15.40-16.00 Mr Berndt Schalin, FlexensHydrogen Replacing Oil in Maritime
16.00-16.10 Mr Jaanus Tamm, Tartu, “Tartu Hydrogen Valley
16.10-16.30 Mr Tuukka Hartikka, Helen, “Renewable hydrogen opportunities and challenges

16.30-17.30 Tartu Ülikooli Taastuvenergeetika laborite külastus

17.30  Arutelu 😉 “Vesinik on tulnud, et jääda!”

Vesiniku Veebikursus

Vesinikupraktikum Tartu Ülikooli Keemia Instituudis

Tartu Ülikooli Keemia Instituut alustab esmakordselt veebikursust:
Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alused. Kursusel antakse ülevaade vesiniku- ja taastuvenergeetika alustest, tutvustatakse uudsete energia salvestamise ja muundamise seadmete tööpõhimõtteid, nende integreerimist süsteemidesse ning taaskasutust ja käitlemist. Kursusel annavad loenguid nii noored, avatud meelega teadlased kui ka juba kogenenumad spetsialistid.

Read more

Vesiniku Foorum

Eesti Euroopa Vesinikukaardil

Puhta Vesiniku Liit peab Vesiniku Foorumit 17-18 Juuni 2021, seekord veel virtuaalselt. Eestist on kohal 19 ettevõtete esindajat.

Euroopa komisjoni poolne kokkuvõte ürituse sisust ja eesmärkidest.

Eestist laekus üle kümne projektiidee ja sellega paistab Eesti vesinikuhuvi silma Euroopa kaardil. Kõige rohkem projektiideid esitati vesiniku tootmise sektoris, mille järgnes vesiniku kasutamine transpordisektoris, millele omakorda järgnes populaarsuselt vesiniku jaotamine ja transport.

Read more

ECH2A projektid

Puhta Vesinikuliidu vesiniku väärtusahelad

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) on Euroopa initsiatiiv mis toob ühise laua taha vesinikumajandusega seotud tööstuse, avaliku ning akadeemilise sektori alates vesiniku tootmisest kuni tarbimiseni.

Vesinikumajanduses osalemiseks, koostöö partnerite leidmiseks ja arengutega kursis olemiseks on soovitus liituda allianssiga.
Euroopa Puhta vesiniku liiduga on Eestist liitujaid alla saja.

Read more

BotH2nia

BotH2nia on Balti mere äärsete riikide suuremahuline vesinikumajanduse koostöövõrgustik. Ühise brändi nime all tegutseb platvorm, kuhu on koondatud vesinikuga seotud olemasolevad tegevused, kui ka perspektiivsed innovaatilised uued tehnoloogiad.

Põhjala, Saksa ja Kesk-Euroopa tööstus vajab dekarboniseerimist ja see tähendab väga suurt vesinikunõudlust. Algne plaan sh Euroopa vesinikustrateegia näeb ühe võimalusena vesiniku importi kolmandatest maadest sh. Ukrainast ja Põhja-Aafrikast ja ookeanitagustest päikeserikastest riikidest. Saksamaal on plaan kümneid miljardeid eurosid investeerida kolmandatesse riikidesse.

Read more