Eesti Vesinikunädal

Tartu

05. Juuli Tartu – Vesinikukonverents ja näitus
06. Juuli Tartu – Laborist tänavale

Arutelud toimuvad inglise keeles. 

Esimese päeva ülekanne
Teise päeva ülekanne:
 
Lisaks saab 5. juulil tutvuda teaduskeskuse Ahhaa ees vesinikul töötavate sõidukitega. Kohapeal on vesinikul töötav sõiduauto, jalgratas, maailma esimene isesõitev vesinikubuss ning vesinikul töötavad droonid ja generaatorid.

Vesinikunädala ajakava.


09:20 Welcome coffee
09:45 Opening Remarks, Deputy Mayor – Mr. Raimond Tamm
10.00 TEN-T policy, European Coordinator for the North Sea–Baltic core network corridor – Mrs. Catherine Trautmann (on-line, video)
10:15 European Hydrogen policy, Hydrogen Europe -Mr. Grzegors Pawelec (on-line, video)
10:30 State of play of FCH JU Activity, Executive. Director FCH JU – Mr. Bart Biebuyck
10.45 Why Hydrogen?, Ministry of Environment of Estonia – Mrs. Liis Kasemets
11.00 Estonian Energy Policy and Hydrogen, Ministry of Economics – Mr. Jaanus Uiga
11:15 Estonian value chains for green Hydrogen, Estonian Hydrogen Cluster – Mr. Sven Parkel
11:30 Hydrogen Valley Roadmap – Tartu, Estiko Energia – Mr. Ain Tammvere
11:45 Coffee break
12:00 Hydrogen Valleys, Mr. Patrick Cnubben
12:30 Role of Energy Cooperatives, Tartu Regional Energy Agency – Mr. Martin Kikas
12:45 Port of Tallinn – converting ambitions into action, Port of Tallinn – Mrs. Hele-Mai Metsal
13:00 NeptHyne – From Innovation to International Cooperation, NeptHyne – Mr. Tomasz Pelc
13:15 Space for Green Applications, Tartu Science Park/ESA – Mr. Andrus Kurvits
13:30 Lunch break
14:30 Alexela project pipeline, Alexela – Mr. Aivo Adamson
14:45 Hydrogen in Transport, University of Tartu – Mr. Enn Lust
15:00 Self-Driving H2 Bus, AuveTech – Mr. Johannes Mossov
15:15 Hydrogen Refueling Stations in Estonia, Tartu Terminal – Mr. Jörgen Õigus
15.30 Hydrogen Backbone, Elering – Mr. Karl Kivinurm
15.45 Hydrogen refuelling opportunities in Estonia, Atrado – Mr. Erik Kuus
16:00 Coffee break
16:15 Supercaps in renewables and transport, Skeleton – Mr. Egert Valmra
16:30 CO2-free pyrolysis as an alternative to electrolysis, – Mr. Illimar Parts
16:40 Short break
16:50 Roundtable discussion – What could be the Estonian solution?
20.00 Invitation only evening networking (AHHAA Centre)

Parallel session – Aviation
14:30 Aviation in Europe, DG MOVE – Mr. Henrik Hololei (on-line)
14:45 Estonia – future for aviation?, Minister of Entrepreneurship and Information Technology – Mr. Andres Sutt
15:00 Climate Neutral Aviation Roadmap, Estonian Aviation Cluster – Mr. Kristo Reinsalu
15:15 Hydrogen Aviation, Xfly – Mr. Jan Palmer
15.30 Dutch experience, &Flux – Mr. Petrus Postma
15.45 Enabling Growth, Estonian Aviation Academy – Mr. Karl-Eerik Unt

Vesiniku Foorum

Puhta Vesiniku Liit peab Vesiniku Foorumit 17-18 Juuni 2021, seekord veel virtuaalselt. Eestist on kohal 19 ettevõtete esindajat.

Euroopa komisjoni poolne kokkuvõte ürituse sisust ja eesmärkidest.

Eesti Euroopa Vesinikukaardil

Eestist laekus üle kümne projektiidee ja sellega paistab Eesti vesinikuhuvi silma Euroopa kaardil. Kõige rohkem projektiideid esitati vesiniku tootmise sektoris, mille järgnes vesiniku kasutamine transpordisektoris, millele omakorda järgnes populaarsuselt vesiniku jaotamine ja transport.

Vesinikumajanduse arendamiseks ja rahastuse saamiseks on abiks European Hydrogen Funding Compass.

Euroopa riigid kus riigipoolnde vesinikurahastus on ellu kutsutud.

Ka Eestil on kavas lähiajal 2 rahastust:

ECH2A projektid

Puhta Vesinikuliidu vesiniku väärtusahelad

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) on Euroopa initsiatiiv mis toob ühise laua taha vesinikumajandusega seotud tööstuse, avaliku ning akadeemilise sektori alates vesiniku tootmisest kuni tarbimiseni.

Vesinikumajanduses osalemiseks, koostöö partnerite leidmiseks ja arengutega kursis olemiseks on soovitus liituda allianssiga.
Euroopa Puhta vesiniku liiduga on Eestist liitujaid alla saja.

Estonian projects representation in ECH2A

ECH2A korraldas projektikorje, mille tähtaeg oli 07. Mai 2021. Järgmisel vesinikufoorumil mis toimub juba 17-18 Juuni avaneb võimalus oma ideid tutvustada ja otsida koostööpartnereid oma projekti elluviimiseks.

Selleks, et varakult oma ideid tutvustada ja nähtav olla palume Eestist ECH2A projektikorjel osalejatel avaldada oma projekti kohta lühikirjeldus, koos indikaatoritega , näiteks vajaliku investeeringu maht, toodetava või tarbitava vesiniku kogus etc.
Korjame ideed kokku ja teeme ennast koos nähtavaks .
➡ Info sisestamise veebivorm.

BotH2nia

BotH2nia on Balti mere äärsete riikide suuremahuline vesinikumajanduse koostöövõrgustik. Ühise brändi nime all tegutseb platvorm, kuhu on koondatud vesinikuga seotud olemasolevad tegevused, kui ka perspektiivsed innovaatilised uued tehnoloogiad.

Põhjala, Saksa ja Kesk-Euroopa tööstus vajab dekarboniseerimist ja see tähendab väga suurt vesinikunõudlust. Algne plaan sh Euroopa vesinikustrateegia näeb ühe võimalusena vesiniku importi kolmandatest maadest sh. Ukrainast ja Põhja-Aafrikast ja ookeanitagustest päikeserikastest riikidest. Saksamaal on plaan kümneid miljardeid eurosid investeerida kolmandatesse riikidesse.

Read more

Vesiniku töörühm (4)

30. aprill 15:00 2021 Päevakava:

15.00-15.05 Sissejuhatus
15.05-15.20 Eesti vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüs, Ivar Kruusenberg
15.20-15.35 Vesiniku tervikahela pilootprojektid, Liisa Mällo
15.35-15.45 Vesiniku kommunikatsioon, Liis Kasemets
15.45-16.00 Vesiniku teekaardi koostamine, Liis Kasemets
16.00-16.30 Arutelu

Sõltumatud teaduseksperdid valisid välja 10 Eesti IPCEI projekti

16.30-16:40 Lennundusklaster ja vesinik, Kristo Reinsalu
16:40-16:50 Vesinikuklaster, Sven Parkel
16:50:17:00 RuH2nu. Eesti Vesiniku Ühing, Ain Laidoja

Koosolekul räägitust annab ülevaate protokoll, osalejaid oli koosolekul 85.

Vesiniku selgroog

Euroopa vesiniku selgroog 2021

Kliimasõbralik Gaasivõrk on endiselt visioonina laual. Eesti 977 km pikkuses gaasi ülekandevõrgus ei ole seni tilkagi biometaani ja vesiniku lubatud kogus on nõukaaegsete regulatsioonide järgi max 0.1 vol%. Käesoleva aasta alguses liitus Gas for Climate seltskonnaga ka Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur (TSO) Elering.

Kas kõlab veenvalt, et energia ülekandmine 1000 km kaugusele kasutades vesinikku maksab vaid 0.09-0.17 €/kgH2.

Read more

Vesiniku IPCEI

Kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamine on väljakutse tänastele kütuseterminaalidele.

IPCEI projektikorjele laekus 23 projektiettepanekut koguväärtuses 1.5 miljardit eurot.

Projektiideid laekus seinast seina alates vesiniku tootmisest lõpetades vesiniku kasutamisega. Suur osa on seotud energeetika ja kliimaeesmärkide saavutamisega, ning infrastruktuuri ülesehitamisel on oluline roll ka Eesti sadamatel.

Loe ka ERR uudisteportaalist: Vesinikutehnoloogia huvikorjele laekus 23 suurprojekti.

Read more