Taani on oma vesinikueesmärgid sõnastanud dokumendis: “The Government’s strategy for POWER-TO-X“.

Väärtusahela viis meedet:

  1. 4-6 GW elektrolüüsivõimekust 2030.
  2. ~170 MEUR P2X tootmise toetamiseks.
  3. Otseliinid, diferentseeritud tariifid.
  4. Vesiniku infrastruktuuri väljaehitamine.
  5. Töörühma moodustamine.

Maailma suurim Meretuuleparke teenindav Esbjerg’i sadam Taanis.

Tegus Taani on välja kuulutanud riigihanke seatud eesmärkide saavutamiseks tähtajaga 2023-09-01.

Lävepakuks saamaks ülevaadet Taani tööstuse ja energeetika rohetegemistest on State of Green, kus rohkem kui 600 ettevõtet sorteerituna tegevusala järgi on kiirelt leitavad.

Taani riikliku vesinikustrateegia on eesmärgistanud 4-6 GW elektrolüüseri ülesseatud võimsusi aastaks 2030, samas on juba täna Hydrogen Denmark projektihuve kaardistatud 22.5 GW.
Maja Østergaard (State of Green) toob oma ettekandes esile Taani eduloo rohetegemistes, vähendades emissioone 43% ja saavutades samal ajal majanduskasvu 62%.

Planeeritud elektrolüüsivõimused Taanis 2030. Allikas: State of Green / Hydrogen Denmark.

Esbjerg’i sadam

Maailma suurim Meretuuleparke teenindav sadam on Esbjerg’i sadam Taanis. Sadamat tutvustav ettekanne kannab pealkirja Offshore Wind Hub, milles on välja toodud üheks edu võtmeteguriks asukoht Põhjamere kaldal, koos vajaliku infrastruktuuri olemasoluga. Võimsast meresadamast annab ülevaate video.
Eestil on võimalus pürgida Läänemere äärseks meretuuleparke teenindavaks sadamaks näiteks Paldiskis.

Tuulikute komponendid Esbjerg’i sadamas

Sadama ümbrusesse on planeeritud mitmed vesinikuprojektid.
H2 Energy plaanib investeeringut 1 miljard eurot, 1GW elekrolüüseriks mis toodaks 90 kt vesinikku aastas mõelduna kasutamiseks transpordisektoris.
Copenhagen Infrastructure Partners plaanib toota 900 kt rohelist ammoniaaki, samuti elektrolüüsivõimekusega 1GW. HØST PtX Esbjerg projekti investeering 1.4 miljardit eurot.
European Energy juba ehitab esimeses etapis 3MW Stiesdal Hydrogen poolt tarnitud elektrolüüserit. Projekti eesmärgiks on tootmisvõimsus 12MW, tootmisga 270 tonni rohevesinikku aastas. Elekter tarnitakse kohapeal olevatest tuulikutest.

Greenlab Skive

Greenlab on arendatav tööstuspark, kus erinevad tööstusettevõtted omavahel sümbioosis toimivad.

Taani vesinikutegemistega tutvumist korraldasid EAS ja HEAK.