Nordic-Baltic Hydrogen Corridor

Põhjamaade-Balti vesinikukoridori koostöölepe sõlmiti 2022 aasta lõpus.

Rahvusvahelisele tasuvusuuringu hankele oodatakse pakkumisi kuni 15. mai 2023.

Uuring peaks valmima aasta lõpuks ja toru valmimine on eesmärgistatud aastaks 2030. Tasuvusuuringu tulemuste põhjal kavandatakse jätkutegevused.

Põhjamaade-Balti vesinikukoridor on osa Euroopa Hydrogen Backbone initsiatiivist.

Amber Grid launches international tender for hydrogen corridor pre-feasibility study

Eeluuringus analüüsitakse olemasolevaid poliitikameetmeid partnerriikides, sh. kliimapoliitilisi eesmärke.

Selgitatakse välja piirkonna vesinikutootmise potentsiaal, ja teiselt poolt ka kasutamise potentsiaal ja konkurentsivõime vesiniku suuremahuliseks kasutamiseks tööstuses.

Tehnilise külje pealt analüüsitakse võimalikku vesiniku tootmisvõimsust, vesiniku mahtusid ja vesiniku liikumissuundasid. Vesinikutrasside asukohti ja olemasoleva toru kas retrofittimist või uue toru ehitamist etc. Suuremahuline vesinikusalvestus sh. sesoonse salvestuskohana nähakse soolakoopaid Poolas.

Ajakava, rahastusmudel, kuidas jagada finantseeringuid projektipartner riikide vahel ja kuidas kasutada EU poolset ühisrahastust.