Standardid

Töörühmad

Tegevus on jaotatud erinevate töörühmade vahel:

Koostöö EVS/TK65

Gaasitaristu standardi töögrupiga EVS/TK65 on otsene seos, ja samas ka ülekattuvad teemad.

Näiteks vesiniku blendimine olemasolevasse gaasivõrku kuulub EVS/TK65 fookusesse, samuti gaasitaristu tehnilised omadused talumaks vesinikku ja gaasi kasutamise lõpptarbijate vesinikutaluvusemäärad.