Standardid

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juures on registreeritud tehniline komitee EVS/TK80 “Vesinikutehnooogiad
Komitee asutajaliikmed on Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Metrosert, Inspecta Estonia, Stargate Hydrogen, Gaasivõrk, Alexela, Elering ja Eesti Energia ning Eesti Gaasiliit ja Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing.

Töörühmad – Täna olemasolevad

Tegevus on jaotatud erinevate töörühmade vahel:

Töörühmad 2 – Kooskõlla viimiseks HE Standardi töögrupiga

Integreeritud lahendus

Koostöö EVS/TK65

Gaasitaristu standardi töögrupiga EVS/TK65 on otsene seos, ja samas ka ülekattuvad teemad.

Näiteks vesiniku blendimine olemasolevasse gaasivõrku kuulub EVS/TK65 fookusesse, samuti gaasitaristu tehnilised omadused talumaks vesinikku ja gaasi kasutamise lõpptarbijate vesinikutaluvusemäärad.