Vesiniku tootmise potentsiaal Eestis

Vesiniku tootmise potentsiaaliks Eestis on hinnatud 250 000 tonni rohelist vesinikku aastas.

Hinnang baseerub tuule ja päikese ressursile Eestis ja infrastruktuuri võimalustele.

Meretuulepark Eesti Läänerannikul 2030