Kokkuleppele on jõutud Alternatiivkütuste taristu direktiivi (AFIR) osas.

Direktiiv seab eesmärgid nii patareiautode (BEV) (elektriautode), kui ka vesiniksõidukite (FCEV) laadimiseks/tankimiseks vajaliku taristu loomiseks.

Direktiiv on osa Fit for 55 paketist.

Vesinikuautod vajavad tankimiseks tanklaid

Varasemad Eesti seiskohad ja seletuskiri toetasid Euroopa Liidu tasemel vesinikutehnoloogiate arendamise ja kasutuselevõtmise ning selleks sobivate regulatiivsete eeltingimuste loomist.

Vesiniku eesmärgid transpordisektoris

Aastaks 2027 peab valmis olema plaan vesinikutaristu arendamiseks mis on kooskõlas vesinikku kütusena tarbiva transpordisektori vajadustega. Taristu peab olema töös 2030 aasta lõpuks. Riiklik regulatsioon peab valmis olema 01. Jaanuar 2025.

Me peame leidma sobilikuimad asukohad vesinikutanklate rajamiseks, fookusega rasketranspordi teenindamiseks, samas võimaldades ka tankida sõiduautodel.

  • Vesinikutankla “Hydrogen Refuelling Station” (HRS) iga 200km TEN-T maanteevõrgus
  • Vesinikutankla kumulatiivne tootmisvõimsus 1 tonn vesinikku päevas
  • Tankimisvõimekus 700bar

Tähelepanekud

  • Eesmärk võiks olla ambitsioonikam
  • Veeldatud vesinik on jäänud käsitlemata
  • Piisava liiklustiheduse puudumisel on võimalik vesiniku tootmisvõimekuse kohustust 50% alandada
  • Kohustus raudteel vesiniku või akutehnoloogia kasutuselevõtmist analüüsida seal kus elektrifitseerimine pole mõistlik.

Eestis direktiivi vastuvõtmine

Olemasolev kokkulepe ootab formaalset allkirjastamist EP TRAN Committee, Coreper I, EP Plenary, ja TTE Council poolt, eeldatavasti saab Juuli lõpuks allkirjad alla.

Millal järg Eesti otsustajate kätte jõuab ei ole teada.