Tartu Ülikooli KeemiaInstituut korraldas juba seitsmendat korda Vesinikupäeva.

Tervitussõnad rektor Toomas Asser’ilt, esimese ettekandena andis põhjaliku vesiniku ülevaate professor Enn Lust ja päeva juhatas Ove Oll.

Vesinikupäeva järelvaatamine:

Päevakava:

11.00–11.15 Vesinikupäeva avamine Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser

11.15–11.45 “W. Ostwald ja vesiniku tehnoloogia 2022.–2023. aastal maailmas” Professor Enn Lust, Tartu Ülikooli keemia instituut

11.45–12.15 “Vesinikutehnoloogiate alane koostöö Balti riikidesAin Laidoja, Eesti VesinikuÜhing

12.15–12.45 “Vesiniku väljakutsedKaarel Kuusk, Eesti Energia AS

12.45–13.15 “Vesinikubussi roadshow-kogemused ja õppetunnidMarek Alliksoo, Eesti Vesinikuorg

14.00–14.30 “EL-i innovatsioonifond: vesinikutoetuste võimalused. KIK-i rahastatud vesinikutoetusedEva-Ingrid Rõõm, Keskkonnainvesteeringute keskus SA

14.30–15.00 “Asutamisel saarte energiaagentuurSulev Alajõe, Saaremaa Energiaagentuur MTÜ

15.00–15.30 “Avamere tuuleparkide perspektiivid Liivi lahes ja Saaremaa läänerannikulNikon Vidjaev, Kliimaministeerium

15.30–16.00 “Süsiniku jalajälje vähendamine Tallinna SadamasEllen Kaasik, AS Tallinna Sadam

16.00–16.30 “Raadi päikeseelektripark oktoobris 2023Veljo Raide, ESTIKO Energia OÜ

17.00–17.15 “Tartu linna plaanid rohelise energia tehnoloogiate rakendamiselRaimond Tamm, Tartu linn

17.15–17.30 “Kas patareide ja superkondensaatorite energiatihedust on võimalik suurendada?” Kaasprofessor Alar Jänes, Tartu Ülikooli keemia instituut

17.30–17.45 “Aluselise elektrolüüdiga elektrolüüserite arendamine EestisRainer Küngas, OÜ Stargate Hydrogen

17.45–18.00 “Uudsete keraamiliste vesinikelektroodide arendamine tahkeoksiidsetele kütuseelementidele ja elektrolüüseritele” Kaasprofessor Gunnar Nurk, Tartu Ülikooli keemia instituut

18.00–19.00 Arutelu „Kas me soovime kõrgtehnoloogia riigiks areneda?

Külaskäigud Tartu Ülikooli keemia instituudi energiatehnoloogia laboritesse