Keskkonnainvesteeringute Keskus annab teada, et Eesti ettevõtted plaanivad investeerida vesinikumajandusse 102 miljonit eurot.

Derivaat NH3 rajab Paldiskisse rohevesiniku tootmisüksuse, milles toodetud rohevesinikku kasutatakse roheammoniaagi tootmiseks. Roheammoniaak võetakse kasutusele keskkonnasõbraliku roheväetiste ning põllumajanduskeemia tootmisel.

Kogu projekti maksumus on 70,4 MEUR, sh. toetus 16,9 MEUR.

Pildil ammoniaagiterminal Sillamäel

Purtse tuule ja päikese Hübriidpark

Eesti Energia projektiga käivitatakse koos partnerite Alexela, Enefit Greeni ja GoBus’iga Purtse tuule ja päikse hübriidpargi juures rohevesiniku tootmine võimsusega vähemalt 500kW elektrolüüseri. Projekti tulemusena väheneb iga-aastane kasvuhoonegaaside heitkogus 1200 tonni. Lisaks rajatakse vesinikutanklad Tartusse ja Saugasse. Lisaks soovitakse kasutusele võtta 3 bussi, 8 sõiduautot ja 2 veokit.

Projekti maksumus on 12,5 miljonit, sh. toetus 9,9 miljonit.

Tallinna Sadam koos partneritega Green Marine ja Alexela rajavad Muuga sadamas ja Aseris rohevesiniku tootmise, tarneahela ning avaliku tankla, võimalusega tarnida vesinikku ka Riigilaevastikule. Plaanis on soetada 8 vesinikuautot.

Projekti kogumaksumus on 13,7 MEUR, sh. toetus 9,9 MEUR.

Riigilaevastiku poolt planeeritav vesinikupraam

Utilitase elektrijaam Tallinnas

Utilitas koos koostööpartneri Alexelaga rajavad täiendava rohevesiniku tootmisüksuse Tallinnasse, lisaks soetatakse 10 vesiniksõidukit ja Alexela rajab Jürisse vesinikutankla. UG Investments ostab esimese rohevesiniku tervikahela projekti raames ELKE Autolt 30 Toyota Mirai vesinikuautot, mida hakkab opereerima sõidujagamisteenust pakkuv Bolt.

Projekti kogumaksumus on 5,1 MEUR, sh. toetus 4 MEUR.

Toetust antakse taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest, toetuse andmise tingimused töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (praegune Kliimaministeerium) koos KIKiga.

KIK ja Kliimaministeerium plaanivad juba 2024. aasta alguses avada taaste- ja vastupidavusrahastust uue taotlusvooru rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuses kogumahus 8,9 miljonit eurot.