Vesinik

Vesiniku omadused

Molaarmass 2.01588

Vesiniku normaaltingimustel NTP (Normal temperature and pressure 20°C / 101325 Pa)

Vaata ka maagaasi / metaani omadused.