BaSeH2 toob kokku Läänemereäärsete riikide vesiniku ühistegevused.

BaSeH2Baltic Sea Region H2 Council

Eesmärk: edendada Läänemere piirkonna energiasüsteemi sõltumatust rahvusvahelise ja valdkondadevahelise platvormi-võrgustiku kaudu, suurendada taastuvenergia kasutamist, edendada sõltumatut, turvalist ja vähese süsinikdioksiidiheitega energiasüsteemi, mis hõlmab tootmist, jaotamist, ladustamist ja kasutamist (lõpptarbimist).

  • Projekti rakendamise periood: 09.2023 – 31.08.2025
  • Rahastuse allikas – Rootsi Instituut.
  • Projekti kogueelarve – 1 000 000 SEK

Koostööleppe allkirjastamine Riga 2023 – EUSBSR Foorumil

Partnerid: 8 partnerit 8 riigist, Rootsi – Hydrogen Sweden, Läti – Latvian Hydrogen Association, Poola – Nexus consultants, Soome – Both2nia, Eesti Vesinikuühing, Leedu – Lithuanian Hydrogen Association, Taani – Brintbranchen ja Ukraina – Ukrainian Hydrogen Association.

Peamised tegevused – valdkondadevahelised kohtumised/töötoad, võrgustike loomine valdkondadevahelise koostöö kaudu, strateegia ja poliitika väljatöötamine energiasüsteemide ümberkujundamiseks Läänemere piirkonna riikides.
Vesinik kui energia salvestamise ja jaotamise vahend on puuduv lüli praegustes taastuvenergiasüsteemides: see muudab taastuvenergiasüsteemid usaldusväärsemaks, turvalisemaks ja vähem keskkonnamõju avaldavaks ning võib tagada energiaautonoomia piirkonnas.

Osalejad taastuvenergia tootmise, jaotamise ja salvestamise sektoris arutavad võimalusi ja viise, kuidas kasutada koostöömehhanisme, nagu piiriülene koostöö ja ühised toetusskeemid, projekte taastuvenergia arengu edendamiseks. Projekt toob kokku erinevad osalejad, kes saavad üheskoos pakkuda energiasüsteemide laiendamiseks vajalikke suuremahulisi süsteeme, ning annab võimaluse arutada ja rakendada uuendusi ja võimaldavaid turueeskirju, et kõrvaldada takistused vesinikuinfrastruktuuri tõhusal arendamisel. Partnerorganisatsioonid saavad projekti raames tehtava koostöö kaudu parandada oma riiklikke strateegiaid ja suurendada oma mõju energiasektorite ümberkujundamisele.