Vesinikuenergeetika ja võimalused

Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikakomisjoni koosolekul 26. September 2018 arutati teemal “Vesinikenergeetika tänasest seisust ja tulevikuvõimalustest“.

Akedeemik Enn Lust tegi ettekande: Vesinikuenergeetika seisust ja võimalustest.

Järgnes Ain Laidoja ettekanne: “Vesinik energiakandjana

Energeetikakomisjoni seisukoht:

Vesinikutehnoloogia rakendamine tulevikus, sh kliimapoliitika eesmärkide täitmisel omab arvestatavat potentsiaali.