Läänemereäärsete riikide gaasi süsteemihaldurid (TSO’d) allkirjastasid koostööleppe, mille eesmärgiks on rajada Soomet, Eestit, Lätit, Leedut, Poolat ja Saksamaad ühendav vesinikutaristu.
Eesti poolt osaleb Elering, kelle hallata on 977km Gaasi ülekandevõrku Eestis, lisaks Eestit ja Soomet ühendav merealune Baltic Connector.

Projekt on kooskõlas nii Euroopa Vesinikustrateegiaga, kui ka REPowerEU plaaniga, lisaks toetab regionaalset koostööd kliimaeesmärkide saavutamisel sh. Euroopa roheline lepe ja Fit for 55.

Kavandatav gaasitaristu annab meile ligipääsu kesk-euroopa vesinikuturule, kus pakume konkurentsi päikesevesinikule toodetud päikeserikastes riikides. Gaasitaristu on kordades odavaim viis energiat transportida pikkade vahemaade taha.

Läänemereäärsed riigid kavandavad koostöös vesinikutaristut Soomest Saksamaani

Vaata ka teisi meie regiooni vesinikutaristu projekte:

Vesiniku torustik võimaldab Eestisse arendada vesinikku sisendina kasutavat suurtööstust, tuues Eestisse miljardilisi investeeringuid. Elektrivõrgule pakub paindlikkust, kuna saame ühenduse vesiniku salvestusvõimalustele sh. sesoonsele soolakoobastes alates Poolast, kus on võimalik vesinikku salvestada suurtes kogustes ja suhteliselt väga odavalt.

Koostöö partnerid