Eesti Vesinikuühing esitas 09. Juulil 2019 uuringu läbiviijatele 18 meedet, kuidas vesiniktehnoloogiaid ja kütuseelemente kasutades jõuda kliimaeesmärkide täitmisele.
Meie poolt pakutud lahendused võimaldavad:

  • Vähendada CO2 heidet
  • Suurendada energiaefektiivsust
  • Vähendada saastet

Kliimaambitsiooni analüüsi valmimise tähtaeg on 02. September 2019.