Keskkonnaminister Madis Kallas, majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan allkirjastasid 3. märtsil Eesti vesiniku teekaardi. Sellega soovib riik anda tööstusele ja teadlastele kindlust, et on valdkonna arendamisest huvitatud.

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul võiks vesinik tulevikus aidata vähendada kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heitkoguseid. „Meie eesmärk on liikuda fossiilsetelt kütustelt puhtamatele lahendustele.

Vesiniku Teekaaart.