Vesinikuenergeetika konverents Espoos

Konverents, mis oli pühendatud Soome teadus- ja arendustegevusele vesiniku kui efektiivsele energiakandjale ja –salvestajale toimus Otaniemis paiknevas Innopoli tehnikakülas 7. novembril 2018 ja oli korraldatud Soome Riikliku Tehnilise Uurimiskeskuse (VTT) poolt. Sissejuhatava ettekande ja teemakohase videoesitluse tegi VTT teadusjuht Kalle Kantola. Konverentsipäev koosnes neljast mõttelisest osast, mis olid sujuvalt üheks tervikuks koondatud.

Esmalt käsitleti vesiniku salvestamise, kliimamuutuste leevendamise ja uudsete, lausa revolutsiooniliste kasutamisvõimalustega seonduvat. Soome riikliku energiaprogrammi, Smart Energy of Business Finland ülemnõunik Martti Korkeakoski tutvustas ärisektori arenguid vesinikuenergeetikas. Põhjaliku energiasektori arengutrendide käsitluse esitas Soome Akadeemia teadlane Mikael Hilden. Järgmises plokis tutvustati kütuseelementide ja vesiniku kõige erinevamaid rakendusi nii maismaa- ja meretranspordis ning energiasektori vajaduste kohandamise praktilisi näiteid. Nii nt, tutvustas mitmesuguste gaaside tootja Oy Woikoski AB vesiniku transportimise erinevaid võimalusi ja vastavaid majandusnäitajaid terasest ja komposiitmaterjalist valmistatud autoveokite näitel. Soomel on pikaajaline kogemus vesinikuga, kuna tselluloosi tootmisel vabaneb aastas ligi 23 000 tonni vesinikku. Vesinikku kasutatakse laialdaselt tööstuses ja ka muudes majandusharudes. Nt, elamusektori energiaga varustamises, mille kohta tegi ettekande mõned aastad tagasi loodud energiatootmise firma Aino Energia Oy esindaja Juhani Rummukainen.

Poster ettekanded:

Poster-ettekannetega olid esindatud mitmed huvipakkuvad projektid akronüümidega:

Vesiniku salvestamine orgaanilisse vedelikku

Kolmandas plokis tutvustati Soome jõuliseid teadusarenguid orgaanilise keemia vallas veeldatud vesiniku (LOHCs, Liquid Organic Hydrogen Carriers) baasil loodud patareide kasutamist vesiniku hüdrogeniseerimisel ja dehüdrogeniseerimisel erinevate katalüsaatorite puhul. Sellised LOHC valdknna rakendusuuringud avavad uudseid vesiniku salvestamise, pikkade vahemaade taha transportimise ja hajakasutamise võimalusi. 2017.a. defineeris vesiniku nõukogu (Hydrogen Council) LOHCs kui efektiivset alternatiivi vesiniku salvestamisel ja transpordisektoris kasutamisel. VTT teadlased on selles valdkonnas rajanud märkimisväärse suuna, mida esindasid Päivi Aakko-Saksa, Markus Hurskainen, Timo Repo, Matti Putkonen, Noora Kaisalo, Sonja Auvinen ja teised tiimiliikmed.

HyLaw tutvustus

Neljandas plokis tutvustati Euroopa äriringkondi esindava Hydrogen Europe poolt koordineeritavat ja Euroopa Komisjoni Kütuseelementide ja ja vesiniku ühisettevõtmiste (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking) poolt rahastatavat ja 23 partnerit kaasava projekti HyLaw . Põhjaliku ülevaate projekti raames loodud komplekssest andmebaasist vesiniku-alase seadusandluse olukorrast partner-riikides esitas ettekande Soome-poolne projektijuht Mikko Kotisaari, kes oli ühtlasi ka kogu päeva moderaator koos Päivi Aakko-Saksaga. Projekti periood on 2 aastat (01.01.2017. 31.12.2018) ja selle sisuline pool on käesolevaks ajaks lõpetatud, järgnevad projekti tulemusi tutvustavad seminarid kõikides partner-riikides. 2019.a maikuu lõpuni toimub aruandluste koostamine . Hylaw lõpukonverentside ettekanded on veebis avaldatud. Soome avaldas  National Policy Paper – Finland dokumendi.

Seminari ettekanded.

Kokkuvõttes oli konverentsipäev inforohke, Eesti Vesinikuühingu poolt loodi mitmeid vajalikke kontakte ja plaaniti võimalikke kontaktivõtmisi ja ühiseid ettevõtmisi. Eesti Vesinikuühing on Soome kolleegidega töised kontaktid loonud.