Esimene piiriülene rohelise vesiniku väärtusahel Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis

Möödunud aasta detsembris algas töö esimese regioonidevahelise rohelise vesiniku väärtusahela loomiseks Lõuna-Eestis, Tartu piirkonnas ja Põhja-Lätis, Vidzeme piirkonnas. Üheksa partnerit Eestist, Lätist ja Hollandist alustasid 2022. aasta lõpus tööd projektiga „H2Value“, mida rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu Regioonidevahelise innovatsiooniinvesteeringute instrumendi (I3) raames toetuslepingu nr 101083881 alusel ja viiakse ellu 3 aasta jooksul.

H2Value kick-off kohtumine Tartu Loodusmajas

Projekti peamine eesmärk on rajada esimene regioonidevaheline rohevesiniku väärtusahel Lõuna-Eestis (Tartu regioon) ja Põhja-Lätis (Vidzeme regioon) ning anda tõuge vesinikumajanduse käivitamiseks Eestis ja Lätis. Projekti käigus on kavas teha strateegilised investeeringud piiriülese rohevesiniku väärtusahela (tootmine, ladustamine, jaotamine, kasutamine) käivitamiseks ja katsetada rohelise vesiniku väärtusahela tehnoloogiaid. Tartusse kavandatakse päikeseenergial põhineva rohevesiniku tootmise ja tankla rajamist ning piloteeritakse vesinikkütusel töötavat bussi.

Projekti raames soovitakse pakkuda tuge ettevõtjatele rohevesiniku tehnoloogiate juurutamiseks ja luua koostööraamistik erinevate osapoolte kaasamiseks rohevesiniku väärtusahelate arendamisel.

Transpordisektor on praegu üks suurimaid CO2 heitkoguste tekitajaid, mis nõuab olemasoleva tehnoloogia muutmist, et vähendada negatiivset mõju keskkonnale. Rohelisele vesinikule pööratakse Euroopas ja kogu maailmas üha suuremat tähelepanu, kuna sellel on potentsiaal vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja seda saab kasutada mitmes sektoris, sealhulgas transpordi-, tööstuse-, elektri- ja ehitussektoris.

This project has received funding from the European Union under grant agreement No. 101083881

#H2Value #BSRHN