Paldiski, 17. jaanuar 2024 – Harjumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskuse tööstusinvesteeringute projektijuht ja Vesinikuoru projektijuht, Ly Lepik, kutsus ettevõtteid ühinema olulise kogunemisega, et arutada ja kaasa mõelda Paldiski Hydrogen Hub’i loomise üle. Eesmärk oli algatada tulevikku suunatud idee, mis toetab vesinikuinnovatsiooni ja selle laialdast kasutuselevõttu Paldiski piirkonnas.

Arutelu teemal tööstus ja Paldiski

Kohtumine toimus Paldiskis, Lääne-Harju Vallavalitsuses, eesmärgiks oli algatada arutelu Paldiski Hydrogen Hub’i üle ning luua tugev kogukond, mis toetab innovatsiooni ja jätkusuutlikkust vesinikuvaldkonnas. Mitmed ministeeriumid, sealhulgas Kliimaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning töötleva tööstuse töögrupp riigikogu juures, on väljendanud toetust sellele algatusele. Nad on väljendanud toetust pakkuda vajalikku tehnilist tuge selle riiklikul tasandil elluviimiseks.

Osalenud ettevõtted, nagu Tallinna Sadam, Paldiski Ettevõtjate Liit, HEAK, EIS, Pakri- Teadus ja Tööstuspark, Harju Omavalitsuste Liit, Lääne-Harju Vallavalitsus, Sunly, Alexela, CHTC, Derivaat NH3, Harju KEK, Marine Claims Adjusters, Eesti Energia, Vesinikutehnoloogiate Ühing, väljendasid oma aktiivset osalemist ja valmidust panustada vesinikuvaldkonna arengusse.

Tervitussõnad ütles vallavanem Jaanus Saat, kes rõhutas, et kohalik omavalitsus on avatud uutele läbimõeldud innovatiivsetele arendustele ja algatustele.

Idee sisu tutvustas Vesinikutehnoloogiate Ühingu tegevjuht Ain Laidoja. Harjumaa Omavalitsuste Liidu esindaja Kaarel Kose tutvustas ringraudtee arenguid ning Rail Balticu seotust projektiga.

Marine Claims Adjustersi esindaja Ülo Eero rõhutas ettevõtjate ootust riigi selgele ajakavale erinevate energialahenduste teostamisel.

Abivallavanem Erki Ruben soovitas alustada väikeste projektidega, keskendudes eriti laevakütustele.

Sunly esindaja Siim Paist tõi esile tuulikute merele viimise vajaduse ning rõhutas, et vesiniku salvestamisel tuleb luua uusi tooteid, mitte lihtsalt elektrit toota.

Pakri Teadus ja Tööstusparki esindaja Enn Laansoo kinnitas erinevate tööstusalade kaardistuste vajalikkust ja soovitas need ühiselt lauale tuua.

Eesti Energia esindaja kommenteeris, et vesinikutoru peaks jõudma Ida-Virumaale, kus juba palju tootmisettevõtteid asub.

Alexela esindaja Artur Dianov suunas mõtte Paldiski kui kompetentsikeskuse loomise poole koos testtehastega. Tema visiooniks oli luua import-ekspordi vesinikuterminal Paldiskisse.

Eesti Vesinikuorg, Marek Alliksoo, väljendas rahulolu produktiivsete diskussioonide üle ning rõhutas, et nii vesinikku tootes kui kasutades tekib ka soojus ning ka see on oluline toode Eestis. Ta märkis ka vajadust Põhja-Eestis ekspertide koolitamiseks ning kompetentsi keskuste tekkeks.

EISi esindaja Stig Rogenbaum rõhutas väärtusahelate vajalikkust ja Eesti antud piirkonna toote välja töötamise ja brändimise tähtsust.

Kohtumise lõpetas Ly Lepik, kes kokkuvõtvalt mainis, et antud teemat tuleb täpsemalt kirja panema hakata. Osalejate positiivsete kommentaaride põhjal võib järeldada, et ettevõtlussektor näitab piisavat huvi vesinikuvaldkonna arendamise vastu.

Ly Lepik kutsus osalejaid broneerima kuupäeva 25. aprilliks 2024, kui toimub kohtumine ministeeriumitega, kes külastavad Paldiskit. Seal korraldatakse erinevaid arutelusid ja teematõstatuseid nii Paldiski Hydrogen Hub’i kui ka üldise majanduskeskkonna teemadel.