Energeetikaministrite kohtumine Austrias

Austrias toimus 17. Septembril 2018 kõrgetasemeline konverents “Charge for Change: Innovative Technologies for Energy-Intensive Industries“. Konverents on järelvaadatav.

Euroopa liidu liikmesriikidel oli võimalus allkirjastada dokument “The Hydrogen Initiative” , mille ka Eesti poolt nn. “Informal meeting” käigus allkirjastas Ando Leppiman.  Vaata kõiki energeetikaministrite kohtumise pilte siit.

Allakirjutanud tunnevad muret kliimasoojenemise pärast ja panustavad oma parimad teadmised energeetika dekarboniseerimisele. Tegevused baseeruvad Pariisi kokkuleppes seatud 2 kraadise temperatuuritõusu vältimimisplaanile.

Vesinik energiasalvestina

Vesinikku on võimalik kasutada nii lühi- kui ka pikaajalise energiasalvestina, integreerituna olemasolevatesse energiasüsteemidesse.

Maagaasivõrgu dekarboniseerimine

Vesinikku on võimalik sisestada olemasolevasse maagaasitrassi.  Taastuvvesiniku – rohegaasi  lisamine muudab tänase maagaasi rohelisemaks.

Vesiniku kasutamine süsivesinikkütuste tootmiseks

Vesinikku on võimalik kasutada nii metaani kui ka teiste süsivesinike tootmiseks

Vesiniku kasutamine tööstuses

Taastuvvesiniku kasutamine tööstuses alternatiivina fossiilsest maagaasist toodetud vesinikuga dekarboniseerib tööstust. Ka Eesti põlevkivitööstus vajab vesinikku, ilma milleta ei ole võimalik põlevkiviõli töödelda transpordikütusena kasutatavaks diiselkütuseks.

Vesinik transpordikütusena

Emissioonide ja heitevaba transport on oluline eriti linnatingimustes. Saavutamaks vesiniku rohkemat kasutamist elektriautodes (FCEV) on vajalik vesiniku infrastruktuuri arendamine ja tanklavõrgustiku rajamine.

Categories