Elcogen kandideerib FCH JU parima eduloo auhinnale

Eesti ettevõte Elcogen kandideerib parima eduloo auhinnale 2018 mille korraldab FCH JU.

Elcogen kadideerib kategoorias parima vesiniku ja kütuseelemendi edulugu.

Projekti nimi on High-performance solid oxide fuel cells (SOFC) stack, mis eesti keeles kõlaks “kõrge kasuteguriga tahkoksiid kütuseelement”.

Projektis osalesid: