Eesti gaasi- ja elektrisüsteemi operaator Elering avaldas järgmise kümne aasta Eesti Gaasiülekandevõrgu Arengukava 2023.

Aruandest leiame fossiilse maagaasi kasutamise vähenemise eelmisel aastal, ja samuti järk-järgulist langustrendi järgnevatel aastatel.

Värske teemana on juttu LNG kai ehitusest Paldiskis, samuti Eesti maagaasi strateegilise varu loomine.

Dekarboniseerimine ja gaasivõrgu arengud aastani 2032

Gaasivõrgu dekarboniseerimisel mängivad rolli erinevad rohegaasid, sh. biometaan, kellele on pühendatud ka alampeatükk.

Vesinik ja selle potentsiaalsed kasutusvaldkonnad

Euroopa riikide prognoositav vesiniku nõudlus aastal 2030 (EHB)

Arengukava vaates saab Eestis olema aastaks 2030 vesiniku potentsiaalset tootmisvõimekust kordades rohkem kui vesiniku tarbimine järele jõuab.

Lisaks:

  • Integreeritud energiasüsteem
  • Vesinik ja selle potentsiaalsed kasutusvaldkonnad
  • Vesiniku ja maagaasi segamine
  • Puhta vesiniku infrastruktuur