Vesinikupäev 2021

Kas vesinik on puuduv lüli teel süsinikuvaba majanduse poole?

15. Oktoober algusega 12:00 Tartu, Keemia Instituut.

Agenda

Avasõnad Ove Oll

12:05-12:40 Prof Enn Lust, Tartu Ülikool
12:40-13:00 PhD Rasmus Palm, Royal Institute of Technology KTH
13:00-13:20 Hr Hando Sutter, Eesti Energia
13:20-13:40 “Both2nia initiative” Hr Matti Malkamäki
13:40-14:00 “Tartu vesinikuorg – Tartu Hydrogen Valley” Hr. Jaanus Tamm, Tartu

14:00-15:00 Lõuna

15:00-15:20 PhD Rainer Küngas, Stargate Hydrogen
15:20-15:40 Hr Marek Alliksoo, SKYCORP OÜ
15:40-16:00 “Hydrogen replacing oil in maritime logistics – Flexens’ projects in Finland” Hr Aleksi Haverinen, Flexens
16:00-17:00 TÜ taastuvenergeetika laborite külastus

17:00 Konverentsipäeva lõpp

Vesiniku Veebikursus

Vesinikupraktikum Tartu Ülikooli Keemia Instituudis

Tartu Ülikooli Keemia Instituut alustab esmakordselt veebikursust:
Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alused. Kursusel antakse ülevaade vesiniku- ja taastuvenergeetika alustest, tutvustatakse uudsete energia salvestamise ja muundamise seadmete tööpõhimõtteid, nende integreerimist süsteemidesse ning taaskasutust ja käitlemist. Kursusel annavad loenguid nii noored, avatud meelega teadlased kui ka juba kogenenumad spetsialistid.

Read more

Vesiniku Foorum

Eesti Euroopa Vesinikukaardil

Puhta Vesiniku Liit peab Vesiniku Foorumit 17-18 Juuni 2021, seekord veel virtuaalselt. Eestist on kohal 19 ettevõtete esindajat.

Euroopa komisjoni poolne kokkuvõte ürituse sisust ja eesmärkidest.

Eestist laekus üle kümne projektiidee ja sellega paistab Eesti vesinikuhuvi silma Euroopa kaardil. Kõige rohkem projektiideid esitati vesiniku tootmise sektoris, mille järgnes vesiniku kasutamine transpordisektoris, millele omakorda järgnes populaarsuselt vesiniku jaotamine ja transport.

Read more

ECH2A projektid

Puhta Vesinikuliidu vesiniku väärtusahelad

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) on Euroopa initsiatiiv mis toob ühise laua taha vesinikumajandusega seotud tööstuse, avaliku ning akadeemilise sektori alates vesiniku tootmisest kuni tarbimiseni.

Vesinikumajanduses osalemiseks, koostöö partnerite leidmiseks ja arengutega kursis olemiseks on soovitus liituda allianssiga.
Euroopa Puhta vesiniku liiduga on Eestist liitujaid alla saja.

Read more

BotH2nia

BotH2nia on Balti mere äärsete riikide suuremahuline vesinikumajanduse koostöövõrgustik. Ühise brändi nime all tegutseb platvorm, kuhu on koondatud vesinikuga seotud olemasolevad tegevused, kui ka perspektiivsed innovaatilised uued tehnoloogiad.

Põhjala, Saksa ja Kesk-Euroopa tööstus vajab dekarboniseerimist ja see tähendab väga suurt vesinikunõudlust. Algne plaan sh Euroopa vesinikustrateegia näeb ühe võimalusena vesiniku importi kolmandatest maadest sh. Ukrainast ja Põhja-Aafrikast ja ookeanitagustest päikeserikastest riikidest. Saksamaal on plaan kümneid miljardeid eurosid investeerida kolmandatesse riikidesse.

Read more