ECH2A projektid

Puhta Vesinikuliidu vesiniku väärtusahelad

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) on Euroopa initsiatiiv mis toob ühise laua taha vesinikumajandusega seotud tööstuse, avaliku ning akadeemilise sektori alates vesiniku tootmisest kuni tarbimiseni.

Vesinikumajanduses osalemiseks, koostöö partnerite leidmiseks ja arengutega kursis olemiseks on soovitus liituda allianssiga.
Euroopa Puhta vesiniku liiduga on Eestist liitujaid alla saja.

ECH2A korraldas projektikorje, mille tähtaeg oli 07. Mai 2021. Järgmisel vesinikufoorumil mis toimub juba 17-18 Juuni avaneb võimalus oma ideid tutvustada ja otsida koostööpartnereid oma projekti elluviimiseks.

Selleks, et varakult oma ideid tutvustada ja nähtav olla palume Eestist ECH2A projektikorjel osalejatel avaldada oma projekti kohta lühikirjeldus, koos indikaatoritega , näiteks vajaliku investeeringu maht, toodetava või tarbitava vesiniku kogus etc.
Korjame ideed kokku ja teeme ennast koos nähtavaks .
➡ Info sisestamise veebivorm.

BotH2nia

BotH2nia on Balti mere äärsete riikide suuremahuline vesinikumajanduse koostöövõrgustik. Ühise brändi nime all tegutseb platvorm, kuhu on koondatud vesinikuga seotud olemasolevad tegevused, kui ka perspektiivsed innovaatilised uued tehnoloogiad.

Põhjala, Saksa ja Kesk-Euroopa tööstus vajab dekarboniseerimist ja see tähendab väga suurt vesinikunõudlust. Algne plaan sh Euroopa vesinikustrateegia näeb ühe võimalusena vesiniku importi kolmandatest maadest sh. Ukrainast ja Põhja-Aafrikast ja ookeanitagustest päikeserikastest riikidest. Saksamaal on plaan kümneid miljardeid eurosid investeerida kolmandatesse riikidesse.

Read more

Vesinikuaabits

Kütuseelement Kaido Tammeveski labor, Tartu Ülikool, Keemia Instituut.

Vesinikumajandus on saanud viimasel ajal laiemat kõlapinda seoses Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega. Vesinikutehnoloogiatel on täita ses osas oluline roll. Ajalehes Postimees ilmunud vesinikuteemalise ülevaate esimene osa tegeleb vesiniku tootmise aspektidega, kusjuures peamine rõhuasetus on rohelisel vesinikul.
Artikkel Postimehes: “Vesiniku-unistustest on saanud paljulubav tegelikkus

Teine artikkel käsitleb vesiniku hoiustamise ja transpordiga seotud probleeme. Vaadeldakse vesiniku hoiustamist gaasilises ja vedelas olekus ning seotuna keemilistesse ühenditesse. Transpordivõimalused sõltuvad samuti vesiniku olekust. Torujuhtmeid pidi saab transportida gaasilist ning mahutites nii gaasilist kui ka vedelat vesinikku. Merdmööda on mõistlik vedada tankeritega veeldatud vesinikku suurte kauguste taha.
Artikkel Postimehes:”Vesiniku­majanduse võtmevõrgustik: hoiustamine ja transport

Vesinikuaabitsa kolmas osa tegeleb vesiniku kasutamisvõimalustega. Eelkõige tulevad kõne alla tööstus ja transpordisektor.Kütuseelementidel töötavad autod on turul saadaval, aga kiirem läbimurre toimub ühistranspordi alal (bussid, rongid).
Artikkel Postimehes:”Vesiniku kasutamine: tööstus, sõidukid, kodud-kontorid

Vesiniku töörühm (4)

30. aprill 15:00 2021 Päevakava:

15.00-15.05 Sissejuhatus
15.05-15.20 Eesti vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüs, Ivar Kruusenberg
15.20-15.35 Vesiniku tervikahela pilootprojektid, Liisa Mällo
15.35-15.45 Vesiniku kommunikatsioon, Liis Kasemets
15.45-16.00 Vesiniku teekaardi koostamine, Liis Kasemets
16.00-16.30 Arutelu
16.30-16:40 Lennundusklaster ja vesinik, Kristo Reinsalu
16:40-16:50 Vesinikuklaster, Sven Parkel
16:50:17:00 RuH2nu. Eesti Vesiniku Ühing, Ain Laidoja

Vesiniku selgroog

Euroopa vesiniku selgroog 2021

Kliimasõbralik Gaasivõrk on endiselt visioonina laual. Eesti 977 km pikkuses gaasi ülekandevõrgus ei ole seni tilkagi biometaani ja vesiniku lubatud kogus on nõukaaegsete regulatsioonide järgi max 0.1 vol%. Käesoleva aasta alguses liitus Gas for Climate seltskonnaga ka Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur (TSO) Elering.

Kas kõlab veenvalt, et energia ülekandmine 1000 km kaugusele kasutades vesinikku maksab vaid 0.09-0.17 €/kgH2.

Read more

Vesiniku IPCEI

Kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamine on väljakutse tänastele kütuseterminaalidele.

IPCEI projektikorjele laekus 23 projektiettepanekut koguväärtuses 1.5 miljardit eurot.

Projektiideid laekus seinast seina alates vesiniku tootmisest lõpetades vesiniku kasutamisega. Suur osa on seotud energeetika ja kliimaeesmärkide saavutamisega, ning infrastruktuuri ülesehitamisel on oluline roll ka Eesti sadamatel.

Loe ka ERR uudisteportaalist: Vesinikutehnoloogia huvikorjele laekus 23 suurprojekti.

Read more

Metaani kräkkimine

Plasma keemiline tehnoloogia

Kliimasõbralik vesinikutootmine maagaasist

Vesiniku Tehnoloogiad tegeleb plasma-keemilise vesiniku tootmise tehnoloogia arendamisega. Tõuke vesinikuga tegelemiseks saime eelnevast töökogemusest põlevkivikeemia tööstuses. Põlevkivikeemiatoodete rafineerimise teema on olnud Eesti suurimate põlevkivitöötlejate fookuses juba aastaid. EL-i kliimapoliitika suundumusi arvestades ja oluliste piirangute seadmine CO2 heitmetele kasvatab selle valdkonna aktuaalsust lähitulevikus veel märkimisväärselt.

Meie eesmärk on tehnoloogia juurutamisel jõuda vesiniku hinnani alla 1 €/kg, mis on oluliselt madalam võrreldes mistahes muude vesiniku tootmise tehnoloogiatega.

Read more