Lennundus & H2

Eesti Lennundusklaster korraldas konverentsi:
24. Mai 12:30 – 16:00:

Estonia – a testbed for climate-neutral aviation?

Eesti – Liivakast Süsinikneutraalsele lennundusele

Agenda:

Päeva modereerib Liis Kasemets, Keskkonnaministeerium

13:00-13:05 Welcome by Özlem Canel, Ambassador of the Netherlands in Estonia
13:05-13:10 Welcome by Timo Suslov, Parliament´s Aviation Support Group
13:10-13:20 Henrik Hololei, DG, Mobility and Transport, European Commission
RePowerEU, Fit For 55 – how will we become climate-neutral
13:20-13:30 Petrus Postma, &Flux B.V.The Hydrogen Action Perspective for Estonian Aviation Cluster
13:30-13:40 Hele-Mai Metsal, Port of TallinnImplications of Port of Tallinn’s Hydrogen Strategy
13:40-13:50 Heidi Peltonen, NesteAlternative fuels in the aviation sector
13:50-14:00 Jorgo Chatzimarkakis, Hydrogen EuropeWhat would be possible by 2030?
14:00-14:10 Andres Sutt, Minister of Entrepreneurship and IT


14:10-14:30 Refreshment break

14:30-15:20 Panel discussion:
The road to become climate neutral – how aviation could lead the way?

“Me ei peaks rääkima, kui mitme kilomeetri kaugusel on üks linn teisest, vaid kui mitme minutiga on võimalik lennata ühest linnast teise,“ rääkis minister Sutt.

15:20-15:30 Conclusions of the event

Konverents Riigikogu konverentsisaalis

Background:
Over past few months a Hydrogen Action Perspective has been developed for the Estonian aviation sector. “By expanding use cases based on the production potential and preparing for hydrogen powered aircrafts across country, aviation sector could well become the driving force behind the Estonian Hydrogen Valley,” said Petrus Postma from the Task Force. In parallel nation-wide Green Transition roadmapping process will soon be kicked-off by the State Chancellery. The aviation sector could settle the example for others and be amongst the first movers in defining its way for becoming climate neutral by 2030. What steps shall we take and in what timescale would we be able to move?

Päeva kokkuvõte Eesti Lennundusklastrilt.

TiVo

Tallinna Tehnikaülikooli tudengite vesinikuorganisatsioon

TiVo – Taltech-i Inseneriteaduskonna Vesiniku Organisatsioon on vesiniku tehnoloogia arendamise ja populariseerimisega tegelev tudengiorganisatsioon, mis toob kokku valdkonnast huvi tundvad ja sellesse panustada soovivad tudengid. 

TiVo asutajates tärkas suurem huvi vesiniku vastu esimest korda kui kõik kolm liiget lõid kaasa Taltechi Energy Conferentsi korralduses ning korraldasid vesiniku teemalist töötuba.

Read more

Soome-Rootsi Vesinikutoru

Pildil olevad torud ei puutu asjasse

Soome gaasisüsteemi operaator Gasgrid Finland ja Rootsi gaasiettevõte Nordion Energi andsid avapaugu kahte riikidevahelise suure vesinikutaristule nimega Nordic Hydrogen Route.

Käesoleva aasta Jaanuaris allkirjastati koostöölepe uurimaks võimalusi Bothnia lahe piirkonnas sellise infrastruktuuri rajamiseks, piirkonna vesinikuvajaduseks arvati esmalt 100 TWh.

Uurimaks Gaasi ja Elektrivõrgu koostoimimist ja teineteise täiendamist alustasid Soome elektri ja gaasivõrgu osapooled uuringuga vesinikumajanduse arendamiseks. Projektis rahastusega 10 MEUR, Hydrogen and Carbon Value Chains in Green Electrification (HYGCEL) osalevad nii Soome ettevõtted, kui ka teadusasutused.

Read more

BASREHRT 1

Kokkuvõte 9.02. Ümarlauast

Projekti BASREHRT arutelud

Projekti BASREHRT raames toimus 1. Ümarlaud 9.veebruaril veebipõhiselt. Esimene tund toimus TEAMS’ vahendusel kolme riigi projektipartnerite ja kutsutud osaliste vahel, mille juhatas sisse Rootsi vesinikuühingu tegevjuht Björn Aronson.  Ta tutvustas Rootsi Instituudi nn seemneraha granti toel käivitatud koostööprojekti Läänemere riikide vesinikumajanduse edendamiseks ning kaasatud ekspertide omavahelise suhtlemise ning koostöö  platvormi loomiseks.

Read more

BASREHRT

Kolme riigi, Rootsi, Eesti ja Läti vesinikuühingute ühisel ettevõtmisel käivitati taastuvenergia ja vesiniku valdkonna peamiste tegijate ühendamiseks koostöö projekt BASREHRT – ingl Baltic Sea Renewable Energy and Hydrogen Experts Roundtable. Selle eesmärgiks on luua taastuvenergia ja vesiniku eri sektorite ühendamiseks rahvusvaheline koostöö platvorm, ühendada sama ala tegijad tegusaks ühistegevuseks.

Read more

Vesinikukursus (2)

Tasuta vesiniku teemaline kursus alustab taas

Tartu Ülikooli Keemia Instituut

On selge, et Eestis leidub palju inimesi, kes huvituvad tulevast rohepöördest ja nende arv saab ainult kasvada. Sellest rääkis ka Tartu Ülikooli eelmise vesiniku teemalise koolituse üllatav menukus.

Eelmisel hooajal võttis “Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alused” kursust üle 220 inimese ja enamik neist ka läbis selle edukalt. Kursuse ootamatu populaarsus tuli ka selle loojatele üllatusena, kuna ligi 80% osalejatest liitus nädal enne kursuse algust. Esialgsed plaanid individuaalsetest kodutöödest vahetati kiirelt MOOC stiilis automaattestide vastu, kuna töömahud hakkasid eksponentsiaalselt kasvama.

Read more

SEI Vesiniku Teekaart

Vesinik Eestis aastal 2050 (Vesinikuuuring)

Eesti Vesinikuühing tegi ettepaneku koostada Eesti Vesiniku Teekaart aastal 2019. Seejärel otsustas riik asja uurida ja eraldas 70 k€ nn. Vesinikuuuringu jaoks, mis oleks eelduseks Vesiniku teekaardi koostamiseks.

Vabariigi Valitsuse tegevuskavas kokkulepitult koostavad Keskkonnaministeerium ning
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös 2021.a detsembriks vesiniku teekaardi.

Vesinikuoru Ümarlaud

Eesti Vesinikuoru kohtumine Tallinnas
  • Teisipäeval, 14. detsembril kell 14:00-15:30
    Tartus – Teaduspargi 11, konverentsiruum
  • Kolmapäeval, 15. detsembril kell 15:00-16:30
    Tallinnas – Tallinna Sadama ruumides aadressil Sadama 25.

Algaval ümarlaual on kohal ja jagavad oma kogemusi ja nõuandeid Hollandi delegatsioon:

Read more