Taastuvraha

Euroopa Komisjon kinnitas 05. Oktoober 2021 Eestile kuni 970 miljoni euro suuruse taasterahastu. RRF rahastamiskava sisukokkuvõte. Euroopa majanduse Taastekava.

Rohelisem Eesti teemaseminar toimus 23. Märts 2021.

Valitsus kinnitas 17. Juunil pea miljardi euro suuruse taastekava. Taastekava raames kinnitati nn. “Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine” väärtusega 50 MEUR.
Eesti Taastekava Veebikodu.

17.09.2021 toimus MKM poolt initseeritud arutelu. Eesmärk oli tuvastada, millised sektorid peaksid olema kindlasti meetmele avatud võttes arvesse RRFiga ettenähtud kitsast ajaraami (projektid valmis 2026 I kvartal), tehnoloogia valmidusastmeid, projektide kulutõhusust ja elujõulisust. MKM koostöös KeMi ja KIKiga alustab lähiajal meetme elluviimise ettevalmistamist ning toetuse tingimuste koostamist. RRFi dokumendiga sai ära kinnitatud mõned põhimõtted millest peame juhinduma ning lähtuma meetme väljatöötamisel:

  • Rohevesiniku tootmistingimused jäävad samaks – taastuvenergia ja taastuvelekter, heite hindamises eelistatakse vahetut tootmist.
  • TRL tase jääb samaks – miinimumnõue vähemalt 7 (see punkt on seotud ajaraamiga, et projekt kindlasti oleks „up-and-running“ 2026 alguseks, madalama taseme puhul võib ehk kauem aega minna).

Selleks, et saaks määrusega konkreetsemaks minna peame välja valima valdkonnad, kus lõpptarbimist näha soovime. 17.09 arutelul joonistus välja konkreetemalt kaks valdkonda:

  • vesiniku kasutamist transpordis, k.a. ühistranspordis (nt laevad, rongid, raskeveokid jne)
  • vesiniku kasutamist keemiatööstuse lähteainena

Valitsuse Rohepoliitika juhtkomisjon arutas 29.09.2021 Vesiniku kasutamise potentsiaali Eestis. Ettevalmistamisel on vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamise meede, mille maht on 50 MEUR. See plaanitakse välja kuulutada 2022. aasta lõpus. Rohepoliitika komisjon naaseb vesiniku teema arutelu juurde 30. novembril, kui tutvutakse vesinikukütuste kasutuselevõtu teekaardiga ja selle valdkonna innovaatiliste suurprojektidega.