Eesti allkirjastas Detsembris 2020 Vesiniku IPCEI manifesti. Seejärel laekus IPCEI projektikorjele 23 projektiettepanekut koguväärtuses 1.5 miljardit eurot.

Kümnest esimeses laines olevast projektist on kolm saanud Eesti Valitsuse toetuse. Kolme ettevõtte planeeritav investeering on 111 MEUR.

Eesti riigi ülesanne täpsustada, keda ja millises ulatuses ollakse valmis rahastama.

Vesiniku IPCEI projektides osalevad Eesti ettevõtted: