Kliimasõbralik Gaasivõrk

Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on Eesti valitsuse poolt kinnitatud. Euroopa soovib olla esimene kliimaneutraalne kontinent aastaks 2050. Euroopa Komisjoni poolt planeeritav kliimaseadus seab kliimaneutraalsuse liikmesriikidele siduvaks kohustuseks.

Maagaas kui kütus ja energijakandja

Kui süsinikneutraalne majandus, siis gaasitorus voolab vesinik ja biometaan ja seda fossiilse maagaasi asemel. Eesti maagaasitarbimine2019 oli 4.5 TWh ja nõudlus väheneb soses kliimaneutraalsusplaanidega aastaks 2050. Prognoosime aastaks 2050 tarbimise suuruseks 3.5 TWh/a, mis jaguneb biometaani ja vesiniku vahel.

Maagaasivõrgu dekarboniseerimine aastaks 2050

Vesinik ja biometaan leiab kasutust pea igas energiasektoris. Üha suurenev roll saab gaasil olema seoses elektritootmises suurenevast, päikese- ja tuuleelektri osakaalust ja sealt tulenevast vajadusest võimsust tagada ka ajal, mil päikese ja tuuleelektrit napib.

Kliimasõbralikus torus voolab importgaasi asemel kodumaine ja Eestist saab gaasi eksportiv riik. Biometaan ja vesinik konkureerivad võrdseletel alustel ja tagatakse tehnoloogianeutraalsus. 

Read more

Vesinikdrooni etteaste

SKYCORP koostöös Eesti Vesinikuühinguga esitles Lasnamäel Pae Pargis enda loodud Euroopa esimest kaubanduslikult saadaval vesinikdrooni e-Drone Zero.

Kasutatav polümeerelektrolüüt-kütuseelement (PEM) lubab energia tihedust mis on keskmiselt kolm korda kõrgem liitiumpolümeer akudest. Kütuse elemendis ei toimu mitte vesiniku põletamine vaid keemilise protsessi läbi hapniku ja vesiniku muundamine elektriks, ainukeseks jäägiks on veeaur.

Read more

Vesinik Biomassist

Vesinik Biomassist

Rahvusvaheline energiaagentuuri raport annab ülevaate vesiniku tootmisest biomassist.

Biomassist on võimalik vesinikku saada kasuteguriga kuni 69% (LHV) ja vesiniku tootmishinnaks 2.7 €/kg mis on 79 €/MWh.

Vesiniku tehnoloogiate teekaart 2018

Vesinik tehnoloogiad 2018

Hydrogen Europe avaldas põhjaliku ülevaate

vesiniktehnoloogiatest ja kütuseelementide kasutusvõimalustest.

 

Vesiniku kasutamine

  • Elektrolüüs
  • Vesiniku tootmine
  • Energia salvestamine
  • Vesiniku transport
  • Vesiniku keemiline salvestamine
  • Vesiniku tanklad
  • Vesinikautod ja bussid ja veokid
  • Vesinik raudteel
  • Vesinik maagaasivõrgus
  • Vesinik tööstuses

Vesiniku algatuse järelmeetmed

Täna 19. Detsembril Brüsselis Euroopa nõukogu avalikul arutelul käsitletakse muuhulgas ka:

Energeetikaministrite mitteametlikul kohtumisel käivitatud „Vesiniku algatus“ (Hydrogen Initiative) järelmeetmed (Linz, 17.–18. september 2018).

Esialgne päevakava:

Teave eesistujariigilt ja komisjonilt.

Energeetikaminister Kadri Simson’i sõnavõtt

Eesti poolt osaleb minister Kadri Simson  Euroopa Liidu energeetikaministrite kohtumisel Brüsselis.

Otseülekanne

Otseülekanne algab 14:07

Puhta Energia Pakett. Vesinikualgatus on selle ettevõtmise nurgakiviks. 

Puhta energia pakett
Vesinik on selle nurgakiviks. (Elisabeth KÖSTINGER)

Vesinikutehnoloogiate Ühing valis oma esimeheks akadeemik Enn Lusti

Eelmisel nädala kolmapäeval 12.12.2018, toimus Tallinnas, MTÜ Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühingu aastakoosolek. Ühing valis endale uue juhatuse, kinnitas strateegilised eesmärgid ja tegevuskava 2019. aastaks.

Eelmise nädala kolmapäeval toimunud üldkoosolekul, kinnitati MTÜ Vesinikutehnoloogiate Ühingule uus viieliikmeline juhatus ja nimetati ametisse tegevjuht. Juhatuse esimehena asub Ühingu tegevust vedama Tartu Ülikooli Keemiainstituudi pikaaegne direktor, Eesti Teaduste Akadeemia liige, akadeemik Enn Lust.

Read more