EU Vesinikustrateegia

Pressikonverents.

Vesinikustrateegia

Vesinikustrateegia.
Euroopa Komisjon soovitab riikidel ühendada oma energiasüsteemid. (ERR)

Puhta vesinikuliidu dokumendid: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en

Avakoosolek

Täna Eesti aja järgi kell 17:00 https://webcast.ec.europa.eu/kick-off-meeting-of-clean-hydrogen-alliance

Plaan H

Tallinna ja lähiümbruse vesiniku visioon

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing tegi ettepaneku Tallinna linnale osalemaks Euroopa rahastatud projektis FCH Regions.
Projekti rahastatakse täies ulatuses FCH JU poolt ja projektitaotluse positiivse tulemuse korral saame:

  • Finantsanalüüsi
  • Tehnilise analüüsi
  • Poliitikasoovitused turutõkete eemaldamiseks
  • Kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamise soovitused
  • Projektitaotluse EU poolse kaasfinantseerimise saamiseks

Read more

Vesiniku töörühm (2)

Koosolek Keskkonnaministeeriumis

Toimus Vesiniku töörühma teine kohtumine, mis järgnes Oktoobris toimunud nn kick-off kohtumisele.

Keskkonnaministeeriumil on plaanis tellida analüüs Eesti Vesiniku Teekaardi loomiseks. Juba lähteülesande koostamiseks kaasame huvitatuid osapooli.

Baltic Connector avamine

Baltic Connector avamine (Aktuaalne Kaamera)

Täna avati Eesti-Soome vaheline Baltic Connector gaasitoru. Ka Euroopa “Green Deal” väljakuulutamine toimus täna.

Maagaasitorustikku saab kasutada ka vesiniku transportimiseks. Mitmes riigis on lubatud vesinikku segada maagaasivõrku.
Eestis on seni veel kasutusel nõuka-aegsed regulatsioonid ja meil on lubatud gaasitorus vesinikusisaldus vaid 0.1 vol%.

Read more

Puhtalt ja Targalt

Marek Strandberg’i ettekanne

Tallinna Visioonikonverentsil tegi ettekande päikesest, tuulest ja vesinikust Marek Strandberg.
Oma ettekandes vaata algusega 03:40:10 tõi Marek lavale nii kütuseelemendi, vesinikusalvesti kui ka elektrolüüseri.

Konverentsi juhatas sisse Linnavolikogu esimees Tiit Terik, kes oma sõnavõtus tõi esile puhta transpordi kasutamisideed Tallinna tänavatel.

Read more

Vesiniku õpituba

Eesti Vesinikuühing korraldas oktoobrikuu eelviimasel päeval vesiniku kui efektiivse energiakandja tutvustamise õpitoa Mustamäe Teaduspargis Tehnopol. Rootsi, Läti ja Eesti vesinikuühingute ühisprojekti NOTS, Nordic Open Creative Energy Summit raames tutvustati uusi võimalusi kliimaneutraalsuse saavutamiseks kasvuhoonegaaside heite tõhusa vähendamise kaudu tööstuses, energeetikas, elamute soojamajanduses ja esmajoones auto- ja raudteetranspordi sektorites.

Read more