BASREHRT 1

Kokkuvõte 9.02. Ümarlauast

Projekti BASREHRT arutelud

Projekti BASREHRT raames toimus 1. Ümarlaud 9.veebruaril veebipõhiselt. Esimene tund toimus TEAMS’ vahendusel kolme riigi projektipartnerite ja kutsutud osaliste vahel, mille juhatas sisse Rootsi vesinikuühingu tegevjuht Björn Aronson.  Ta tutvustas Rootsi Instituudi nn seemneraha granti toel käivitatud koostööprojekti Läänemere riikide vesinikumajanduse edendamiseks ning kaasatud ekspertide omavahelise suhtlemise ning koostöö  platvormi loomiseks.

Read more

BASREHRT

Kolme riigi, Rootsi, Eesti ja Läti vesinikuühingute ühisel ettevõtmisel käivitati taastuvenergia ja vesiniku valdkonna peamiste tegijate ühendamiseks koostöö projekt BASREHRT – ingl Baltic Sea Renewable Energy and Hydrogen Experts Roundtable. Selle eesmärgiks on luua taastuvenergia ja vesiniku eri sektorite ühendamiseks rahvusvaheline koostöö platvorm, ühendada sama ala tegijad tegusaks ühistegevuseks.

Read more

Avang Vesinikuaastale

Sander Ratso tugev avang Vesinikuaastale

14. jaanuaril 2021 kaitses Sander Ratso Tartu Ülikooli Keemia Instituudis keemia erialal oma inglisekeelset doktoriväitekirja kütuseelemendi kalleid metalle asendavate materjalide uurimist käsitleval teemal „Hapniku elektro-katalüütiline redutseerumine mitte-väärismetallist katalüsaatoritel“(ingl „Electrocatalysis of oxygen reduction on non-precious metal catalysts“).  Tema juhendajateks olid dr. Kaido Tammeveski, Tartu Ülikooli Keemia Instituudist ja dr. Ivar Kruusenberg, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist. Doktoritööd oponeeris külalisena dr. Juan Herranz kuulsast Paul Scherreri Instituudist Šveitsis.

Read more

Vesiniku õpituba

Eesti Vesinikuühing korraldas oktoobrikuu eelviimasel päeval vesiniku kui efektiivse energiakandja tutvustamise õpitoa Mustamäe Teaduspargis Tehnopol. Rootsi, Läti ja Eesti vesinikuühingute ühisprojekti NOTS, Nordic Open Creative Energy Summit raames tutvustati uusi võimalusi kliimaneutraalsuse saavutamiseks kasvuhoonegaaside heite tõhusa vähendamise kaudu tööstuses, energeetikas, elamute soojamajanduses ja esmajoones auto- ja raudteetranspordi sektorites.

Read more

FCH JU aastafoorum 2018 Brüsselis

Kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõtmine (ingl. k. FCH JU, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking) – on avaliku ja erasektori partnerlus, mis käivitab Euroopa tööstuse ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete koostöö, edendades kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teadus- ja arendustegevust ning laialdast kasutuselevõtmist.

Read more

Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine. TEUK XX

Konverentsi kava; http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/teuk-programm/ Seekordne TEUK oli siis nö juubelikonverents, 20.aasta ühtevalu! Traditsiooniline ettekannete ja posterite kogumik eraldi väljaandena jäi seekord mitmetel põhjustel lahjapoolseks, aga see-eest oli palju huvitavaid ettekandeid. Loodetavasti laetakse need peagi üles. Seniks on üleval vaid kava. Ära jäi üksnes krüptokaevandamise kohta plaanitud ettekanne. Seevastu olid kõik ülejäänud väga ajakohased ja inforohked nii suur-andmete, innovatsiooni edendamise võimaluste kui start-up’de jms kohta.

Read more

Vesinikuenergeetika konverents Espoos

Konverents, mis oli pühendatud Soome teadus- ja arendustegevusele vesiniku kui efektiivsele energiakandjale ja –salvestajale toimus Otaniemis paiknevas Innopoli tehnikakülas 7. novembril 2018 ja oli korraldatud Soome Riikliku Tehnilise Uurimiskeskuse (VTT) poolt. Sissejuhatava ettekande ja teemakohase videoesitluse tegi VTT teadusjuht Kalle Kantola. Konverentsipäev koosnes neljast mõttelisest osast, mis olid sujuvalt üheks tervikuks koondatud.

Read more