Vesiniku õpituba

Eesti Vesinikuühing korraldas oktoobrikuu eelviimasel päeval vesiniku kui efektiivse energiakandja tutvustamise õpitoa Mustamäe Teaduspargis Tehnopol. Rootsi, Läti ja Eesti vesinikuühingute ühisprojekti NOTS, Nordic Open Creative Energy Summit raames tutvustati uusi võimalusi kliimaneutraalsuse saavutamiseks kasvuhoonegaaside heite tõhusa vähendamise kaudu tööstuses, energeetikas, elamute soojamajanduses ja esmajoones auto- ja raudteetranspordi sektorites.

Read more

FCH JU aastafoorum 2018 Brüsselis

Kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõtmine (ingl. k. FCH JU, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking) – on avaliku ja erasektori partnerlus, mis käivitab Euroopa tööstuse ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete koostöö, edendades kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teadus- ja arendustegevust ning laialdast kasutuselevõtmist.

Read more

Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine. TEUK XX

Konverentsi kava; http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/teuk-programm/ Seekordne TEUK oli siis nö juubelikonverents, 20.aasta ühtevalu! Traditsiooniline ettekannete ja posterite kogumik eraldi väljaandena jäi seekord mitmetel põhjustel lahjapoolseks, aga see-eest oli palju huvitavaid ettekandeid. Loodetavasti laetakse need peagi üles. Seniks on üleval vaid kava. Ära jäi üksnes krüptokaevandamise kohta plaanitud ettekanne. Seevastu olid kõik ülejäänud väga ajakohased ja inforohked nii suur-andmete, innovatsiooni edendamise võimaluste kui start-up’de jms kohta.

Read more

Vesinikuenergeetika konverents Espoos

Konverents, mis oli pühendatud Soome teadus- ja arendustegevusele vesiniku kui efektiivsele energiakandjale ja –salvestajale toimus Otaniemis paiknevas Innopoli tehnikakülas 7. novembril 2018 ja oli korraldatud Soome Riikliku Tehnilise Uurimiskeskuse (VTT) poolt. Sissejuhatava ettekande ja teemakohase videoesitluse tegi VTT teadusjuht Kalle Kantola. Konverentsipäev koosnes neljast mõttelisest osast, mis olid sujuvalt üheks tervikuks koondatud.

Read more