Metaani kräkkimine

Plasma keemiline tehnoloogia

Kliimasõbralik vesinikutootmine maagaasist

Vesiniku Tehnoloogiad tegeleb plasma-keemilise vesiniku tootmise tehnoloogia arendamisega. Tõuke vesinikuga tegelemiseks saime eelnevast töökogemusest põlevkivikeemia tööstuses. Põlevkivikeemiatoodete rafineerimise teema on olnud Eesti suurimate põlevkivitöötlejate fookuses juba aastaid. EL-i kliimapoliitika suundumusi arvestades ja oluliste piirangute seadmine CO2 heitmetele kasvatab selle valdkonna aktuaalsust lähitulevikus veel märkimisväärselt.

Meie eesmärk on tehnoloogia juurutamisel jõuda vesiniku hinnani alla 1 €/kg, mis on oluliselt madalam võrreldes mistahes muude vesiniku tootmise tehnoloogiatega.

Read more