Vesiniku IPCEI

Kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisne on väljakutse tänastele kütuseterminaalidele.

IPCEI projektikorjele laekus 23 projektiettepanekut koguväärtuses 1.5 miljardit eurot.

Projektiideid laekus seinast seina alates vesiniku tootmisest lõpetades vesiniku kasutamisega. Suur osa on seotud energeetika ja kliimaeesmärkide saavutamisega, ning infrastruktuuri ülesehitamisel on oluline roll ka Eesti sadamatel.

Loe ka ERR uudisteportaalist: Vesinikutehnoloogia huvikorjele laekus 23 suurprojekti.

IPCEI projektinimekiri

EAS andmetel kvalifitseerus 21 projektiideed millest 13 ettevõtet andsid nõusoleku projekti lühikirjelduse avaldamiseks ja 8 soovis salapäraseks jääda.

Eesti Vesinikustrateegia

Eesti Riigikogu. Vesinikustrateegia eelnõu.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti 27. Oktoobril 2020 menetlusse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele vesinikustrateegia väljatöötamine” eelnõu (279 OE). Üleminek ulatuslikule vesiniku kasutamisele energeetikas, majanduses ja transpordis on oluline mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma jaoks kirjutatakse seletuskirjas.

Samal ajal toimub jätkuvalt Keskkonnaministeeriumis Eesti Vesiniku teekaardi koostamine.

Read more

Vesiniku töörühm (3)

Vesiniku töörühm koos taastuvenergia nõukojaga pidas ühisseminari. Huvi vesiniku vastu on suur ja ühisseminaril osalejaid oli kokku 91.

Vesiniku töörühma juhib nüüd Liis Kasemets, kes andis ülevaate töös olevatest tegevustest:

  • Eesti Vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüs
  • Vesiniku tervikahela pilootprojektid
  • Vesiniku IPCEI

Kohtumine salvestati keskkonnaministeeriumi asutusesiseseks kasutamiseks, lindistust osalejatega ei jagata.

WEC Akadeemia Vesinik

Maailma Energeetikanõukogu kutsub kuulama ja diskuteerima 20. Novembril kell 14:00-16:00 virtuaalsel WEC Akadeemia diskussiooni üritusel.

PÄEVAKORD

Vesinikuüritus Tehnikaülikoolis
  1. Kütuseelement mobiilsetes rakendustes Ivar Kruusenberg, PowerUP
  2. Kütuseelement elektroenergeetikas Enn Õunpuu, Elcogen
  3. Vesinik Eesti ühiskonnale Liisa Mällo, MKM, taastuvenergia valdkonnajuht
  4. Vesiniku majandusliku põhjendatuse hindamisest Piia Viks-Binsol, CIVITTA, “Eesti vesiniku ressursside kasutuselevõtu analüüs” projektijuht
  5. Elav diskussioon osalejatega: “Vesiniku business case ettevõtjatele ja Eesti ühiskonnale“