Lennundus & H2

Eesti Lennundusklaster korraldas konverentsi:
24. Mai 12:30 – 16:00:

Estonia – a testbed for climate-neutral aviation?

Eesti – Liivakast Süsinikneutraalsele lennundusele

Agenda:

Päeva modereerib Liis Kasemets, Keskkonnaministeerium

13:00-13:05 Welcome by Özlem Canel, Ambassador of the Netherlands in Estonia
13:05-13:10 Welcome by Timo Suslov, Parliament´s Aviation Support Group
13:10-13:20 Henrik Hololei, DG, Mobility and Transport, European Commission
RePowerEU, Fit For 55 – how will we become climate-neutral
13:20-13:30 Petrus Postma, &Flux B.V.The Hydrogen Action Perspective for Estonian Aviation Cluster
13:30-13:40 Hele-Mai Metsal, Port of TallinnImplications of Port of Tallinn’s Hydrogen Strategy
13:40-13:50 Heidi Peltonen, NesteAlternative fuels in the aviation sector
13:50-14:00 Jorgo Chatzimarkakis, Hydrogen EuropeWhat would be possible by 2030?
14:00-14:10 Andres Sutt, Minister of Entrepreneurship and IT


14:10-14:30 Refreshment break

14:30-15:20 Panel discussion:
The road to become climate neutral – how aviation could lead the way?

“Me ei peaks rääkima, kui mitme kilomeetri kaugusel on üks linn teisest, vaid kui mitme minutiga on võimalik lennata ühest linnast teise,“ rääkis minister Sutt.

15:20-15:30 Conclusions of the event

Konverents Riigikogu konverentsisaalis

Background:
Over past few months a Hydrogen Action Perspective has been developed for the Estonian aviation sector. “By expanding use cases based on the production potential and preparing for hydrogen powered aircrafts across country, aviation sector could well become the driving force behind the Estonian Hydrogen Valley,” said Petrus Postma from the Task Force. In parallel nation-wide Green Transition roadmapping process will soon be kicked-off by the State Chancellery. The aviation sector could settle the example for others and be amongst the first movers in defining its way for becoming climate neutral by 2030. What steps shall we take and in what timescale would we be able to move?

Päeva kokkuvõte Eesti Lennundusklastrilt.

Soome-Rootsi Vesinikutoru

Pildil olevad torud ei puutu asjasse

Soome gaasisüsteemi operaator Gasgrid Finland ja Rootsi gaasiettevõte Nordion Energi andsid avapaugu kahte riikidevahelise suure vesinikutaristule nimega Nordic Hydrogen Route.

Käesoleva aasta Jaanuaris allkirjastati koostöölepe uurimaks võimalusi Bothnia lahe piirkonnas sellise infrastruktuuri rajamiseks, piirkonna vesinikuvajaduseks arvati esmalt 100 TWh.

Uurimaks Gaasi ja Elektrivõrgu koostoimimist ja teineteise täiendamist alustasid Soome elektri ja gaasivõrgu osapooled uuringuga vesinikumajanduse arendamiseks. Projektis rahastusega 10 MEUR, Hydrogen and Carbon Value Chains in Green Electrification (HYGCEL) osalevad nii Soome ettevõtted, kui ka teadusasutused.

Read more

SEI Vesiniku Teekaart

Vesinik Eestis aastal 2050 (Vesinikuuuring)

Eesti Vesinikuühing tegi ettepaneku koostada Eesti Vesiniku Teekaart aastal 2019. Seejärel otsustas riik asja uurida ja eraldas 70 k€ nn. Vesinikuuuringu jaoks, mis oleks eelduseks Vesiniku teekaardi koostamiseks.

Vabariigi Valitsuse tegevuskavas kokkulepitult koostavad Keskkonnaministeerium ning
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös 2021.a detsembriks vesiniku teekaardi.

Euroopa Vesinikunädal 2021

Euroopa Vesinikunädal toimub 29 November kuni 03 Detsember 2021.

Osalemiseks vajalik: Registreerimine.

Eesti osavõtt kasvab jõudsalt.

Esmaspäev 29.11 Hydrogen Forum

Eesti on vesinikumajanduse käivitamiseks valmis, seda näitab selgelt asutuste ja organisatsioonide suur osavõtt aasta tähtsamalt Vesinikuürituselt. Momentumi ära kasutamiseks peame järgmised sammud käivitama kohe, meil on eeliseid mida suured ja aeglased kunagi kasutada ei saa, olenemata rahakoti suurusest.

Clean Hydrogen Partnership väljakuulutamine, mille juhatab sisse Euroopa komisjoni president Ursula Von der Leyen. Koostöös Puhta Vesiniku Liiduga, Clean Hydrogen Partnership saab olema põhiline instrument Euroopa Vesinikustrateegia elluviimiseks, saavutamaks EU Green Deal eesmärke.
Aasta säravaimate 😉 vesiniku edulugude auhinnagaala. Jätkuvalt leiate pildilt ka Eesti kütuseelemenditootja. Auhindade üleandmistseremoonia 19:15-20:00
Päevakava.

Read more

Vesinikupäev 2021

Viies vesinikupäev Chemicumis

Kas vesinik on puuduv lüli teel süsinikuvaba majanduse poole?

Hyundai Nexo nüüd ka Eestis. Tule kae oma silmaga.

15. Oktoober Tartu, Keemia Instituut.

Päevakava

12.00-12.10 Päeva avamine: rektor Prof Toomas Asser, Tartu Ülikool; Mr Timo Suslov, Riigikogu
12.10-12.40 Prof Enn Lust, Tartu Ülikool, “Hydrogen Technologies at 2021
12.40-13.00 PhD Rasmus Palm, Royal Institute of Technology KTH, ”Hydrogen Storage Methods
13.00-13.20 Mr Herkko Plit, P2X Solutions, “Finland`s First 20 MW green hydrogen production plant
13.20-13.40 Mr Matti Malkamäki, Aurelia Turbines, “Both2nia initiative
13.40-14.00 Mr Hando Sutter, Eesti Energia, “Estonian Energy H2 Projects
14:00-14:20 Ms Liis Kasemets, Ministry of the Environment, “Eesti võimalused

Lõunapaus 14:20-15:00

II teemaplokk

15.00-15.20 PhD Rainer Küngas, Stargate Hydrogen, ”Development of Alcaline Electrolysers
15.20-15.40 Mr Marek Alliksoo, SKYCORP, “Hydrogren as Fuel for Aircrafts
15.40-16.00 Mr Berndt Schalin, FlexensHydrogen Replacing Oil in Maritime
16.00-16.10 Mr Jaanus Tamm, Tartu, “Tartu Hydrogen Valley
16.10-16.30 Mr Tuukka Hartikka, Helen, “Renewable hydrogen opportunities and challenges

16.30-17.30 Tartu Ülikooli Taastuvenergeetika laborite külastus

17.30  Arutelu 😉 “Vesinik on tulnud, et jääda!”

Vesiniku Veebikursus

Vesinikupraktikum Tartu Ülikooli Keemia Instituudis

Tartu Ülikooli Keemia Instituut alustab esmakordselt veebikursust:
Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alused. Kursusel antakse ülevaade vesiniku- ja taastuvenergeetika alustest, tutvustatakse uudsete energia salvestamise ja muundamise seadmete tööpõhimõtteid, nende integreerimist süsteemidesse ning taaskasutust ja käitlemist. Kursusel annavad loenguid nii noored, avatud meelega teadlased kui ka juba kogenenumad spetsialistid.

Read more

Vesiniku Foorum

Eesti Euroopa Vesinikukaardil

Puhta Vesiniku Liit peab Vesiniku Foorumit 17-18 Juuni 2021, seekord veel virtuaalselt. Eestist on kohal 19 ettevõtete esindajat.

Euroopa komisjoni poolne kokkuvõte ürituse sisust ja eesmärkidest.

Eestist laekus üle kümne projektiidee ja sellega paistab Eesti vesinikuhuvi silma Euroopa kaardil. Kõige rohkem projektiideid esitati vesiniku tootmise sektoris, mille järgnes vesiniku kasutamine transpordisektoris, millele omakorda järgnes populaarsuselt vesiniku jaotamine ja transport.

Read more