Eesti Vesinikustrateegia

Eesti Riigikogu. Vesinikustrateegia eelnõu.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti 27. Oktoobril 2020 menetlusse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele vesinikustrateegia väljatöötamine” eelnõu (279 OE). Üleminek ulatuslikule vesiniku kasutamisele energeetikas, majanduses ja transpordis on oluline mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma jaoks kirjutatakse seletuskirjas.

Samal ajal toimub jätkuvalt Keskkonnaministeeriumis Eesti Vesiniku teekaardi koostamine.

Read more

Vesiniku töörühm (3)

Vesiniku töörühm koos taastuvenergia nõukojaga pidas ühisseminari. Huvi vesiniku vastu on suur ja ühisseminaril osalejaid oli kokku 91.

Vesiniku töörühma juhib nüüd Liis Kasemets, kes andis ülevaate töös olevatest tegevustest:

  • Eesti Vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüs
  • Vesiniku tervikahela pilootprojektid
  • Vesiniku IPCEI

Kohtumine salvestati keskkonnaministeeriumi asutusesiseseks kasutamiseks, lindistust osalejatega ei jagata.

WEC Akadeemia Vesinik

Maailma Energeetikanõukogu kutsub kuulama ja diskuteerima 20. Novembril kell 14:00-16:00 virtuaalsel WEC Akadeemia diskussiooni üritusel.

PÄEVAKORD

Vesinikuüritus Tehnikaülikoolis
  1. Kütuseelement mobiilsetes rakendustes Ivar Kruusenberg, PowerUP
  2. Kütuseelement elektroenergeetikas Enn Õunpuu, Elcogen
  3. Vesinik Eesti ühiskonnale Liisa Mällo, MKM, taastuvenergia valdkonnajuht
  4. Vesiniku majandusliku põhjendatuse hindamisest Piia Viks-Binsol, CIVITTA, “Eesti vesiniku ressursside kasutuselevõtu analüüs” projektijuht
  5. Elav diskussioon osalejatega: “Vesiniku business case ettevõtjatele ja Eesti ühiskonnale“     

EU Vesinikustrateegia

Pressikonverents.

Vesinikustrateegia

Vesinikustrateegia.
Euroopa Komisjon soovitab riikidel ühendada oma energiasüsteemid. (ERR)

Puhta vesinikuliidu dokumendid: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en

Avakoosolek

Täna Eesti aja järgi kell 17:00 https://webcast.ec.europa.eu/kick-off-meeting-of-clean-hydrogen-alliance

Eesti seisukohad (lisatud 25. November 2020)

Riigikantselei esitas Riigikogu juhatusele Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2020. a istungil heaks kiidetud järgmised dokumendid:

Vesinikutehnoloogia säästab raudteel 350 miljonit

Raudtee elektrifitseerimise asemel tuleks raudteel arendada vesinikutehnoloogiat.

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing teeb ettepaneku Eesti raudteede elektrifitseerimise asemel võtta kasutusele vesinikutehnoloogia. Vesinikutehnoloogia säästaks riigile 350 miljonit eurot ning võrreldes raudtee elektrifitseerimisega võimaldaks saavutada Eesti kliimaeesmärki 3 korda odavamalt ja taastuvenergia eesmärki 6 korda odavamalt.

Read more