EU Vesinikustrateegia

Pressikonverents.

Vesinikustrateegia

Vesinikustrateegia.
Euroopa Komisjon soovitab riikidel ühendada oma energiasüsteemid. (ERR)

Puhta vesinikuliidu dokumendid: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en

Avakoosolek

Täna Eesti aja järgi kell 17:00 https://webcast.ec.europa.eu/kick-off-meeting-of-clean-hydrogen-alliance

Vesinikutehnoloogia säästab raudteel 350 miljonit

Raudtee elektrifitseerimise asemel tuleks raudteel arendada vesinikutehnoloogiat.

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing teeb ettepaneku Eesti raudteede elektrifitseerimise asemel võtta kasutusele vesinikutehnoloogia. Vesinikutehnoloogia säästaks riigile 350 miljonit eurot ning võrreldes raudtee elektrifitseerimisega võimaldaks saavutada Eesti kliimaeesmärki 3 korda odavamalt ja taastuvenergia eesmärki 6 korda odavamalt.

Read more

Kliimasõbralik Gaasivõrk

Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on Eesti valitsuse poolt kinnitatud. Euroopa soovib olla esimene kliimaneutraalne kontinent aastaks 2050. Euroopa Komisjoni poolt planeeritav kliimaseadus seab kliimaneutraalsuse liikmesriikidele siduvaks kohustuseks.

Maagaas kui kütus ja energijakandja

Kui süsinikneutraalne majandus, siis gaasitorus voolab vesinik ja biometaan ja seda fossiilse maagaasi asemel. Eesti maagaasitarbimine2019 oli 4.5 TWh ja nõudlus väheneb soses kliimaneutraalsusplaanidega aastaks 2050. Prognoosime aastaks 2050 tarbimise suuruseks 3.5 TWh/a, mis jaguneb biometaani ja vesiniku vahel.

Maagaasivõrgu dekarboniseerimine aastaks 2050

Vesinik ja biometaan leiab kasutust pea igas energiasektoris. Üha suurenev roll saab gaasil olema seoses elektritootmises suurenevast, päikese- ja tuuleelektri osakaalust ja sealt tulenevast vajadusest võimsust tagada ka ajal, mil päikese ja tuuleelektrit napib.

Kliimasõbralikus torus voolab importgaasi asemel kodumaine ja Eestist saab gaasi eksportiv riik. Biometaan ja vesinik konkureerivad võrdseletel alustel ja tagatakse tehnoloogianeutraalsus. 

Read more

Plaan H

Tallinna ja lähiümbruse vesiniku visioon

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing tegi ettepaneku Tallinna linnale osalemaks Euroopa rahastatud projektis FCH Regions.
Projekti rahastatakse täies ulatuses FCH JU poolt ja projektitaotluse positiivse tulemuse korral saame:

  • Finantsanalüüsi
  • Tehnilise analüüsi
  • Poliitikasoovitused turutõkete eemaldamiseks
  • Kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamise soovitused
  • Projektitaotluse EU poolse kaasfinantseerimise saamiseks

Read more

Vesiniku töörühm (2)

Koosolek Keskkonnaministeeriumis

Toimus Vesiniku töörühma teine kohtumine, mis järgnes Oktoobris toimunud nn kick-off kohtumisele.

Keskkonnaministeeriumil on plaanis tellida analüüs Eesti Vesiniku Teekaardi loomiseks. Juba lähteülesande koostamiseks kaasame huvitatuid osapooli.

Baltic Connector avamine

Baltic Connector avamine (Aktuaalne Kaamera)

Täna avati Eesti-Soome vaheline Baltic Connector gaasitoru. Ka Euroopa “Green Deal” väljakuulutamine toimus täna.

Maagaasitorustikku saab kasutada ka vesiniku transportimiseks. Mitmes riigis on lubatud vesinikku segada maagaasivõrku.
Eestis on seni veel kasutusel nõuka-aegsed regulatsioonid ja meil on lubatud gaasitorus vesinikusisaldus vaid 0.1 vol%.

Read more